Positieve invloed van muziek op loopdynamiek aangetoond

Wandelen op het ritme van geluidsprikkels zoals muziek of het tikken van een metronoom heeft positieve invloed op de loopdynamiek van mensen met MS. Zij zijn minder snel moe, houden het wandelen langer vol en de stappenfrequentie, het aantal stappen per minuut, neemt toe.

Muziek werkt positief op loopdynamiek Dit is de uitkomst van een studie die aan de Universiteit van Gent (België) is uitgevoerd. Het doel van de studie was om de wisselwerking te onderzoeken tussen de verschillende prikkels en bewegingen. Bijvoorbeeld hoe het afstemmen van de stappen op het ritme van muziek en metronoom bij verschillend tempo tot stand komt. Tot nu toe is dat nog steeds niet bekend.

Begrijpen hoe deze interacties ontstaan is vooral in verband met revalidatie van belang voor de mens met MS. Zij geven namelijk de zogenaamde loopdynamiek, het stappenpatroon binnen een tijdreeks, weer.

Het onderzoeksverloop

Aan het onderzoek namen 28 mensen met MS deel en 29 gezonde controlepersonen. Beide groepen kregen de opdracht op de maat van muziek en metronomen te wandelen met 6 verschillende tempo’s. Deze werden vanaf de 0%-waarde, telkens met een stap van 2%, opgevoerd tot 10%.

Vervolgens pasten de onderzoekers een tijdreeksanalyse toe die wordt gebruikt om de loopdynamiek van gezonde personen en mensen met neurologische aandoeningen zoals MS te berekenen, de zogeheten ‘detrended fluctuatie-analyse (DFA). De DFA berekent de steeds terugkerende eigenschappen van de looptijd reeksen

De onderzoeksresultaten gaven aan dat er tussen de groepen geen verschillen werden waargenomen. Wel werd een significant hogere alfa  bij wandelen op de maat van muziek gezien, vergeleken met metronomen en eveneens bij wandelen op muziek of ritme van metronoom met tempo +8 en +10% vergeleken met lagere tempo’s.

Uit deze waarnemingen blijkt dat precisie en aanpassingsvermogen verschillen tijdens het afstemmen van de stappen op het ritme van muziek vergeleken met metronomen.

Bron: Lousin Moumdjian et all, 
Sci Rep. 2020 Jul 31

Samenvatting:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32737347/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.