Slikproblemen bij MS

Aangezien dysfagie (slikproblemen) met name bij mensen met SPMS en PPMS een veel voorkomend symptoom is, wordt actieve screening op deze aandoening aanbevolen bij alle mensen met MS. Vooral bij personen met geïdentificeerde risicofactoren.

slikken slikproblemen bij multiple sclerose (MS)Dysfagie is een van de meest voorkomende symptomen bij mensen met multiple sclerose. Het kan de kwaliteit van leven verminderen en het risico op sterfte verhogen door de ontwikkeling van complicaties zoals aspiratiepneumonie (longontsteking na verslikken).

Het onderzoek

De huidige studie is uitgevoerd om de aanwezigheid van dysfagie bij mensen met MS in te schatten en het verband tussen dysfagie en ziektekenmerken te onderzoeken.

Voor de studie is de Perzische versie van de DYMUS-vragenlijst gebruikt. De lijst werd ingevuld door 865 mensen met MS (738 met RRMS, 106 met SPMS en 21 met PPMS) om ze op dysfagie te beoordelen. Ook zijn demografische en klinische gegevens, waaronder leeftijd, geslacht, rookstatus, EDSS-score, ziekteduur, blootstelling aan ziektemodificerende therapieën en initiële symptomen van MS geregistreerd.

De gemiddelde leeftijd bij het onderzoek was 37,95 jaar en 83,1% van de deelnemers was vrouw. De aanwezigheid van dysfagie werd vastgesteld bij 25,4% van alle deelnemers.

Volgens de resultaten van de DYMUS-vragenlijst was de aanwezigheid van dysfagie bij mensen met RRMS-, SPMS- en PPMS respectievelijk 22,2%, 44,3% en 42,9%. Na een multivariate analyse kwamen de huidige EDSS-score, cerebellaire stoornissen en motorische disfunctie als risicofactoren voor dysfagie naar voren.

Meer lezen over slikproblemen?

Bron: Mahdi Barzegar, Omid Mirmosayeb, Mina Rezaei, Geir Bjørklund, Nasim Nehzat, Alireza Afshari-Safavi, Vahid Shaygannejad; Iran Dysphagia 2021 Feb 12

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33580368/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.