Uit recent Deens onderzoek blijkt dat het gebruik van penicilline en het gebruik van andere soorten antibiotica een verhoogd risico op MS met zich meebrengt.

Een Engels onderzoek uit 2006 bevatte de conclusie dat er geen verband is tussen het gebruik van penicilline en het risico van het krijgen van MS (zie ook Niet minder kans op MS na antibiotica-kuren) Om deze uitkomst te bevestigen startten wetenschappers in Denemarken een landelijk onderzoek. Zij maakten daarbij gebruik van het Deense MS register, waaruit zij 3259 mensen met MS selecteerden bij wie tussen 1996 en 2008 MS was geconstateerd.

Ook spoorden ze de tussen 1995 en 2008 verstrekte recepten voor antibiotica op, maar voordat de mensen de diagnose MS kregen.
Ter controle gebruikten ze de gegevens van 32590 personen waarbij zij aan iedere MS-patient ter vergelijking tien gezonde personen van gelijke leeftijd en geslacht toekenden. De datum van de eerste diagnose van de patient was ook de ‘indexdatum’ waarop zij het antibioticagebruik van de controlepersonen registreerden.

De onderzoekers berekenden het verband tussen het voorgaande antibioticagebruik en het risico van het krijgen van MS.

In totaal gebruikten 1922 van de 3259 mensen met MS penicilline (59%).Van de 32590 controlepersonen hadden 17906 personen op de indexdatum penicilline gebruikt. Dat is 55%. Gezien de grote aantallen proefpersonen is dit een statistisch significant verschil.

Uit dit onderzoek bleek dus dat het gebruik van penicilline met een verhoogd risico gepaard gaat. Eenzelfde conclusie kregen zij als zij naast penicilline ook andere antibiotica in hun berekening betrokken. Dit suggereert dat de onderliggende infecties mogelijk soms al met MS in verband stonden.

Bron: Nørgaard M, Nielsen RB, Jacobsen JB, Gradus JL, Stenager E, Koch-Henriksen N, Lash TL, Sørensen HT.-Department of Clinical Epidemiology, Institute of Clinical Medicine, Aarhus University ospital, Aalborg, Denmark

American Journal of Epidemiology 2011 Sep 13. [Epub ahead of print]

Samenvatting