MS, kanker en dimethylfumaraat

Een relatie tussen het ontwikkelen van kanker en het gebruik van dimethylfumaraat (DMF) is onwaarschijnlijk. Toch is het heel belangrijk dat artsen, die multiple sclerose met Disease Modifying Therapies (DMT1), zoals DMF, behandelen alert zijn op het ontwikkelen van kankersymptomen en de juiste testen laten uitvoeren.

MS, kanker en DMF

Het gebruik van DMT’s bij mensen met MS wordt gezien als een belangrijk veiligheidsrisico voor wat betreft de ontwikkeling van verschillende typen kanker.

Onderzoek

In een multicenter, prospectieve ‘real world’ studie (RWE2) in 16 Spaanse ziekenhuizen zijn tussen februari 2014 en mei 2019 gegevens verzameld van een cohort van 886, met DMF behandelde, mensen met MS. Deze mensen met MS zijn gemiddeld 39,5 maanden behandeld met DMF. Een onderzoeksteam heeft van al deze mensen periodiek de medische dossiers gecheckt op het voorkomen van kanker.

Resultaten

Acht blanke vrouwen, met een leeftijd variërend tussen 33 en 67 jaar, die gemiddeld 16.5 (bereik 1-53) maanden met DMF zijn behandeld, ontwikkelden kanker. Van deze 8 vrouwen waren 2 al bekend met kanker. Er zijn geen specifieke kankertypes gezien bij deze vrouwen. Twee vrouwen ontwikkelden borstkanker, 3 schildklierkanker, 1 urotheliaal carcinoom, 1 baarmoeder kanker en 1 ontwikkelde een leiomyosarcoom.

Tijdens de antikanker behandeling is de DMF behandeling gestopt bij 6 patiënten maar later weer herstart. Op de dag van de laatste informatie check van 30 juli 2020 zijn alle kankers, op één na, in volledige remissie. Dit betekent dat tests, lichamelijke onderzoeken en scans aantonen dat alle tekenen van de kanker zijn verdwenen. De patiënt met leiomyosarcoom is overleden als gevolg van progressie van de kanker.

Conclusie

Een relatie tussen de ontwikkeling van kanker en het gebruik van DMF is onwaarschijnlijk. Het aantal maligniteiten, 8 in een groep van 886 mensen, is vergelijkbaar met die van de algemene populatie qua leeftijd en geslacht en er zijn geen specifieke kankertypes gezien.

1) DMT = Disease Modifying Therapy (ook wel DMD’s of te wel Disease Modifying Drugs). Dit betreft geneesmiddelen, de zogenaamde ziekte-modificerende geneesmiddelen. die door beïnvloeding van het immunologische ontstekingsproces de frequentie en de ernst van terugvallen (relapses, schubs) doen afnemen.

2) Real world evidence ( RWE ) in de geneeskunde betekent bewijs verkregen uit real world data (RWD), dit zijn observationele data die zijn verkregen buiten de context van gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) en gegenereerd tijdens de dagelijkse klinische praktijk.

Bron: M. Gómez Moreno e.a.
Department of Neurology, Hospital Universitario Infanta Leonor, Avenida Gran Vía del Este, 80, 28031 Madrid, Spain
Mult Scler Relat Disord. 2021 Jan 11

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33524928/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.