Er is geen verband tussen het in aanraking komen met landbouw, veeteelt, landbouwhuisdieren en blootstellingen aan boerderijdieren en MS. Tevens zijn er geen sterke aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan katten en het ontwikkelen van MS.

Er bestaat tegenstrijdig bewijs met betrekking tot blootstelling aan dieren, waaronder huisdieren, als risicofactoren voor het ontwikkelen van multiple sclerose (MS). Doel van dit Australische onderzoek was zoeken naar blootstellingen aan boerderijdieren en huisdieren als mogelijk omgevingsfactoren bij het ontwikkelen van MS.

De onderzoekers voerden een case-controled*¹ onderzoek uit onder 136 deelnemers met klinisch definitieve MS en 272 controle personen willekeurig gekozen uit de gemeenschap overeenkomend naar geslacht en leeftijd. Zij verzamelden de gegevens uit zowel de vragenlijst en een uitgebreide levensloop met gedetailleerde informatie over woonplaats, beroep en huisdier / dier blootstelling in de loop van het leven van de deelnemer.

Blootstelling
Blootstelling aan landbouw, veeteelt, specifieke landbouwhuisdieren en afgelegen woonplaats kunnen niet daadwerkelijk in verband worden gebracht met het risico MS te ontwikkelen. Blootstelling aan katten vóór ontstaan van de ziekte werd geassocieerd met een hoger risico op MS, maar zonder duidelijke dosis-respons.*²

In tegenstelling tot andere literatuur was er geen verband zichtbaar tussen landbouw en blootstelling aan boerderijdieren en het ontwikkelen van MS. Hoewel er wel een verband zichtbaar was tussen blootstelling aan katten en MS, was geen dosis-responsrelatie en eerdere studies leverden tegenstrijdige resultaten op. Hierdoor trekken de onderzoekers de conclusie dat er geen sterke aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen blootstelling aan katten en het krijgen van MS.

*¹ Case-controled: zie woordenlijst in rubriek onderzoek
*² Dosis respons: toenemend effect bij toenemende blootstelling aan een bepaalde factor

Bron: Siejka D, Taylor B, Ponsonby AL, Dwyer T, van der Mei I.
Menzies Institute for Medical Research, University of Tasmania, Hobart, Australia, Murdoch Children’s Research Institute, University of Melbourne, Australia.
Mult Scler Relat Disord. 2016 Nov

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27919498

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *