De unieke relatie tussen geheugen en glutamaatconcentratie doet vermoeden dat glutamaat bij MS van invloed is op de geheugenfunctie.

Glutamaat, de belangrijkste neurotransmitter in de hersenen, is onmisbaar voor het opnemen en verwerken van informatie. Aangezien geheugenstoornissen in MS zeer vaak voorkomen, is het van groot belang te achterhalen welk mechanisme hierachter schuil gaat, zodat er effectieve behandelmethoden kunnen worden ontwikkeld.

Een team van neurowetenschappers uit Engeland, Italië en Nederland heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen het geheugen en de glutamaatconcentratie in de grijze stof (GS) bij MS. Bij dit onderzoek gingen zij uit van twee hypotheses:

1. glutamaatniveaus in de grijze stof zijn afwijkend
2. bij de patiënten is een verband tussen de glutamaatconcentraties en de geheugenfuncties waarneembaar

Voor het toetsen van deze hypotheses maakten zij gebruik van scantechnieken die de structuur en de stofwisselingsprocessen in de hersenen in beeld brengen en kunnen meten. Aan het onderzoek namen 18 mensen met RRMS en 17 gezonde controlepersonen deel. Zij moesten allemaal een cognitieve test afleggen en ondergingen een T3 1H-MRS-onderzoek om de glutamaatniveaus in verschillende delen van de hersens te bepalen die in de grijze stof liggen en een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van cognitieve functies (bijv. het geheugen).

Het onderzoek toont aan dat er inderdaad een verband bestaat tussen de glutamaatconcentratie en de geheugenfunctie, en dat dat niet afhankelijk is van de MTR-waarden (Magnetization Transfer Ratio)), de afwijkingen in de grijze stof van de onderzochte hersengebieden en in het volledige volume van de grijze stof.

Het visuele en verbale geheugen bij mensen met MS is inderdaad slechter dan dat van de gezonde controlepersonen. Bovendien was er bij de mensen met MS een positieve relatie te zien tussen de glutamaatniveaus in de onderzochte hersengebieden en het visueel ruimtelijke geheugen. Dit was bij de gezonde proefpersonen niet het geval.

Op grond van deze uitkomsten concludeerden de onderzoekers dat de geheugenfunctie bij mensen met MS mogelijk afhankelijk is van het glutamaatniveau.

Bron: Muhlert N, Atzori M, De Vita E, Thomas DL, Samson RS, Wheeler-Kingshott CA, Geurts JJ, Miller DH, Thompson AJ, Ciccarelli O. Department of Neuroinflammation, NMR Research Unit, UCL Institute of Neurology, London, UK

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24431465
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014 Jan 15. doi: 10.1136/jnnp-2013-306662.