MS en gehoorverlies

Plotseling neurosensorisch gehoorverlies (PNG) is een niet veel voorkomend symptoom van MS en komt zelfs minder vaak voor als eerste symptoom. Wel komt PNG veel vaker voor bij mensen met MS dan zonder MS.

MS kan behalve de optische zenuw ook andere hersenzenuwen aantasten. Plotseling neurosensorisch gehoorverlies (PNG) komt soms voor bij MS.

Er werden 2736 mensen gediagnosticeerd met MS, 1581 met PNG en 18 (slechts 0,7% van de deelnemers met MS) met allebei. Twee mensen hadden Plotseling neurosensorisch gehoorverlies als eerste symptoom van MS. De jaarlijkse incidentie (aantal nieuwe gevallen per jaar) van PNG bij mensen met MS was 59.8 op de 100.000.

Bij de gezonde populatie is dat 12.4 op de 100.000. Dat betekent dus dat er jaarlijks 59.8 op de 100.000 mensen met MS PNG krijgen, terwijl dat bij gezonde mensen 12.4 op de 100.000 zijn.

Alle mensen die deelnamen aan het onderzoek werden tussen 2004 en 2014 gediagnosticeerd met PNG en/of MS in het Helsinky University Hospital. Mensen met beide diagnoses werden opnieuw geëvalueerd door het gebruik van MRI’s, audiogrammen (resultaten van uitgebreide gehoortesten) en medische dossiers.

Het doel van dit onderzoek was om te kijken hoe vaak PNG voorkomt bij mensen met MS, hoe vaak het voorkomt als een van de eerste symptomen van MS en om uit MRI’s af te leiden welke zaken samenhangen met PNG in MS.

Bron: Atula, S., Sinkkonen, S.T., Saat, R., Sairanen, T., & Atula, T. , Clinical Neurosciences, Neurology, Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, Department of Radiology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
Association of multiple sclerosis and sudden sensorineural hearing loss. Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical. eCollection 2016 Jan-Dec

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28607727

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.