Fronto-limbische disconnectie bij mensen met MS en depressie

Het biologische mechanisme van depressie bij mensen met MS is tot op heden onvolledig bekend. Uit studies met mensen met een depressieve stoornis (zónder MS) is gebleken dat het fronto-limbische systeem* in de hersenen, dat nauw betrokken is bij het reguleren van emotie, verminderd verbonden is (disconnectie). Om depressie bij mensen met MS beter te begrijpen is onderzoek gedaan naar dit fronto-limbische systeem.

In dit onderzoek zijn drie groepen met elkaar vergeleken: 22 mensen met MS en matig tot ernstige depressieve klachten, 21 mensen met MS zonder depressieve klachten en 12 gezonde vrijwilligers.

Alle deelnemers ondergingen een neuropsychologisch onderzoek (om cognitieve functies te meten, zoals aandacht, geheugen en concentratie) en een MRI-scan. Met behulp van MRI werden verschillende metingen aan de hersenen gedaan.

Zo werd het volume van de witte en grijze stof, laesie volume, volume van het fronto-limbische systeem, witte stof integriteit van het fronto-limbische systeem (kwaliteit van de fysieke verbindingen) en functionele connectiviteit van het fronto-limbische systeem (de mate van communicatie) bepaald. De uitkomsten van deze metingen werden vergeleken tussen de drie groepen en gerelateerd aan de ernst van de depressieve klachten.

Mensen met MS én matige tot ernstige depressieve klachten hadden een kortere ziekteduur dan mensen met MS zónder depressie. Desalniettemin had de eerste groep een lager witte stof volume, een verlaagde integriteit van de fasciculus uncinatus (een witte stof baan van het fronto-limbische systeem) en verlaagde functionele connectiviteit (communicatie) van het fronto-limbische systeem vergeleken met de andere twee groepen. De verlaagde integriteit van de fasciculus uncinatus en verlaagde functionele connectiviteit van het fronto-limbische systeem waren beiden gerelateerd aan ernstigere depressieklachten.

Conclusie

Uit deze studie blijkt dat mensen met MS mét depressie ernstigere fronto-limbische disconnectie laten zien dan mensen met MS zonder depressie. Dit zou een rol kunnen spelen bij het ontstaan van depressieve stoornissen bij mensen met MS en toekomstig onderzoek moet uitwijzen of behandeling van depressieve klachten ook van invloed is op het fronto-limbische systeem.

* fronto-limbische systeem: Dit systeem is nauw betrokken bij het reguleren van emoties en bestaat uit een aantal hersenstructuren, zoals de amygdala en de hippocampus in de temporaalkwab en een aantal gebieden in de frontaalkwab
Bron: Q. van Geest et al. Mult Scler. 2018 Mar

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29587565

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.