MS komt twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Bovendien neemt de kans op aanvallen van MS (Schubs) vaak af gedurende de zwangerschap. Dit heeft geleid tot veel onderzoek naar de mogelijke invloed van geslachtshormonen op de ziekte.

Dit onderzoek heeft ook geleid tot de veronderstelling, dat er mogelijk een verband is tussen gebruik van de anticonceptiepil – die de geslachtshormonen oestrogeen en progesteron kan bevatten – en een vermindering van het risico op MS. Studies naar anticonceptiepillen en MS hebben tot nu toe niet tot een eenduidig antwoord geleid.

Recent is een nieuwe studie toegevoegd. Het betreft hier een studie naar de korte termijneffecten van de anticonceptiepil op het ontstaan van MS. De studie is uitgevoerd door dr. Álvaro Alonso en collega’s uit Boston. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Neurology.

De onderzoekers hebben de gegevens van 106 vrouwen jonger dan 50 jaar met MS of waarschijnlijke MS vergeleken met de gegevens van 1001 vrouwen zonder MS.

Het risico om MS te ontwikkelen bleek 40% lager bij vrouwen die gedurende de voorafgaande drie jaar anticonceptie hadden gebruikt, dan bij niet-gebruikers. Bovendien bleken vrouwen in deze studie meer risico te hebben op het ontwikkelen van de eerste symptomen van MS in de zes maanden na een zwangerschap.

De onderzoekers geven aan, dat deze resultaten erop lijken te wijzen, dat gebruik van anticonceptie het begin van MS mogelijk kan vertragen in plaats van MS daadwerkelijk te voorkomen.

Met dank aan MS Research voor de vertaling, www.msresearch.nl

Onderzoekers: Alvaro Alonso, MD, PhD, Harvard School of Public Helath and Miguel A. Hernán, MD, DrPH.

Bron: Archives of Neurology 2005, 63: 1362-1365
Vertaling van www.nmss.org, Research News Brief 13 september 2005.