Onderzoeken naar laesies van MS in de hersenstam hebben geleid tot een beter begrip van hoe de hersenen van mensen omgaan met geluid.

Bij mensen met MS kan elk deel van het zenuwstelsel worden aangetast, dus ook het gehoor. Klachten van mensen met MS over het gehoor zijn vrij  zeldzaam vergeleken met afwijkingen aan andere zintuigen zoals bijvoorbeeld het gezichtsvermogen. Gehoortesten bij mensen met MS, die klachten over het gehoor hebben, zijn wel altijd afwijkend.

Als er ergens in de gehoorgang MS laesies worden ontdekt, zijn gehoortesten die de exacte neurologische timing moeten weergeven altijd afwijkend terwijl gehoortesten die niet dezelfde exacte neurologische timing vragen, vaak normaal zijn. Ook de lokalisatie van geluid wordt verkregen door timing en hardheid van het geluid in het linker- en rechteroor.

Bij de onderzoeken naar slechthorendheid horen ook onderzoeken naar het centrale zenuwstelsel en vooral van de hersenstam.
Als er een laesie werd gelokaliseerd in de gehoorgang waren timing onderzoeken altijd afwijkend en waren de geluidssterkteonderzoeken normaal. Als er bovendien alleen hoogfrequent geluid werd getest was de gehoortest ook afwijkend als er geen enkele MS laesie in de gehoorgang was te ontdekken.

Dit onderzoek kan heel bepalend zijn voor het neurodegeneratieve aspect van MS en zou als aanvulling op een MRI scan gebruikt moeten worden bij het volgen van het neurodegeneratieve aspect van MS. Onderzoeken naar laesies van MS in de hersenstam hebben geleid tot een beter begrip van hoe de hersenen van mensen omgaan met geluid.

Bron: M. Furst, R.A. Levine, School of Electrical Engineering, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, Department of Ear, Nose and Throat and Head and Neck Surgery, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel.
PMID: 25726295

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25726295