Bloedcellen vormende stamcellen transplanteren zonder tevoren het beenmerg te doen verdwijnen, werd vergeleken met toedienen van het ziekteverloop beïnvloedende geneesmiddelen: effect op progressie van de ziekte bij mensen met relapsing-remitting Multipele Sclerose: een gerandomiseerd klinisch onderzoek.

Bij dit voorlopige onderzoek van mensen met relapsing-remitting MS bleek de stamcellentherapie bij vergelijking met gebruikelijke behandeling te leiden tot langer uitstel van de ziekteprogressie. Meer onderzoek is nodig om deze bevindingen te bevestigen en om lange termijn uitkomsten en veiligheid vast te stellen.

Waarom deze studie

Transplantatie van stamcellen die bloedcellen vormen is een in aanleg nuttig middel voor het vertragen of voorkomen van progressie van handicaps bij relapsing-remitting MS.

Doel van dit multicenter onderzoek was het vergelijken van het effect van de twee genoemde behandelmethodes op progressie van de ziekte.

Het onderzoek:

Tussen september 2005 en juli 2016 werden in totaal 110 mensen met MS onderzocht, die minstens twee relapses hadden gehad terwijl ze het ziekteverloop beïnvloedende therapie kregen in het jaar ervoor en die eveneens op de uitgebreide handicap schaal tussen 0 en 10 scoorden. Degenen met een score tussen 2,0 en 6,0 werden op goed geluk gekozen uit 4 centra, in de Verenigde Staten, Europa en Zuid -Amerika. De laatste follow up vond plaats in januari 2018 en na februari 2018 werden geen gegevens meer toegevoegd.

Een deel (n=55) kreeg de stamcellenbehandeling samen met cyclofosfamide en antithymocyt globuline en het andere deel kreeg de ziekte beïnvloedende therapie in verschillende samenstellingen.

Primair werd gekeken naar progressie van de ziekte, vastgelegd als een standaard toename van de invaliditeitsscore van 1,0 of meer na minstens 1 jaar bij twee evaluaties met een tussenpoos van 6 maanden.

Goede resultaten

Van de 110 gekozen deelnemers (73 vrouwen, gemiddelde leeftijd 36 jaar) bleven er 103 in het onderzoek, waarvan er 98 na een jaar werden onderzocht en 23 jaarlijks gedurende vijf jaar.

Progressie van de ziekte deed zich voor bij drie mensen in de stamcellen groep en bij 34 die volgens de andere methode werden behandeld. Gedurende het eerste jaar verbeterden de invaliditeitsscores van 3,38 tot 2,36 in de stamcellengroep en de score verslechterde van 3,31 tot 3,98 in de groep die werd behandeld met de andere geneesmiddelen. Niemand overleed; niemand uit de stamcellengroep, bij wie het beenmerg werd uitgeschakeld kreeg graad 4 toxische afwijkingen zoals hartinfarct, sepsis of andere invaliderende of potentieel het leven bedreigende verschijnselen.

Bron: Burt RK et all, JAMA. 2019 Jan 15;321(2)

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30644983

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *