De mogelijkheden van MRI kunnen beter benut worden in de behandeling van patiënten met multiple sclerose. Zo kan in geval van gevaarlijke bijwerkingen van medicijnen tijdig worden ingegrepen.

Onderzoekers bij VUmc MS Centrum Amsterdam hebben samen met o.a. een Spaanse collega richtlijnen opgesteld voor het gebruik van MRI bij mensen met MS. Ook voor vroegdiagnostiek is de nieuw opgestelde richtlijn van belang. De richtlijnen zijn gepubliceerd in het blad Nature Reviews Neurology.

Met de richtlijnen kan MRI meer betekenen voor mensen met MS.
De onderzoekers: “We willen dat ziekenhuizen gestandaardiseerde MRI-protocollen toepassen om mensen met MS te monitoren. MRI is een gevoelige meetmethode om veranderingen in hersenen en ruggenmerg te meten, ook als de mensen met MS zelf nog geen veranderingen merken.” De laatste jaren zijn er meer medicijnen voor de behandeling van MS bijgekomen.

Enkele hiervan hebben een kleine kans op zeer ernstige bijwerkingen. Het VUmc MS Centrum Amsterdam is het expertisecentrum wat betreft het ontdekken van deze bijwerkingen met behulp van MRI. Hierdoor kan op tijd ingegrepen worden als dat noodzakelijk is.

De nieuwe richtlijn is ook een update van de al bestaande richtlijnen voor het gebruik van MRI bij het stellen van de diagnose MS. Er is sprake van ‘relapsing remitting MS’ als de patiënt meerdere niet aaneengesloten periodes lichamelijke klachten heeft, die afkomstig zijn van minimaal twee plaatsen in de hersenen of het ruggenmerg. Deze vereisten van spreiding in tijd en locatie vormen de basis voor de diagnose.

Voor beide criteria kan met behulp van MRI sneller en beter bepaald worden of iemand MS heeft. De auteurs van de nieuwe MRI-richtlijn pleiten voor gestandaardiseerde scanningsprotocollen, waarbij een aantal MRI-metingen verplicht zijn. Verder geven ze advies over de verslaglegging van een MRI-onderzoek met een vast format. Met de doorvoering van deze richtlijnen in alle ziekenhuizen, zal het vroeg en met zekerheid stellen van de diagnose van MS verbeteren.

Bron: Wattjes MP, Rovira À, Miller D, Yousry TA, Sormani MP, de Stefano N, Tintoré M, Auger C, Tur C, Filippi M, Rocca MA, Fazekas F, Kappos L, Polman C, Barkhof F, Montalban X, MAGNIMS study group*

* MAGNIMS is een Europees samenwerkingsverband van wetenschappers die sinds 1990 onderzoek doen naar het gebruik van MRI bij MS-onderzoek. De richtlijnen voor gebruik van MRI bij MS is vanuit de MAGNIMS groep ontstaan.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26369511

 

Zie ook Nature Reviews Neurology:
1. Evidence-based guidelines: MAGNIMS consensus guidelines on the use of MRI in multiple sclerosis—establishing disease prognosis and monitoring patients
2. Evidence-based guidelines: MAGNIMS consensus guidelines on the use of MRI in multiple sclerosis—clinical implementation in the diagnostic process