Met geavanceerde MRI beloop MS volgen

De laatste jaren zijn er een aantal verfijnde MRI-technieken ontwikkeld, waarmee afwijkingen in de hersenen die typisch zijn voor MS beter kunnen worden opgespoord. Daardoor kunnen deze technieken in de toekomst mogelijk meer zekerheid geven over de diagnose en over de effectiviteit van potentieel nieuwe therapieën.

De geavanceerde MR-technieken T1 relaxatie, T2 relaxatie, DTI, MR spectroscopie en volumetrische analyse worden mogelijk geschikt om het beloop van relapsing-remitting MS (RRMS) te volgen.

Bij 42 mensen met RRMS die twee jaar alemtuzumab (merknaam Lemtrada) gebruikten correspondeerde de lichamelijke gesteldheid goed met de MR-waarden.

In dit kader gingen Canadese onderzoekers na of ze het effect van een behandeling met alemtuzumab goed konden volgen met MR-technieken. Alemtuzumab is een vrij nieuw, tweedelijnsmedicijn dat kan worden voorgeschreven aan mensen met actieve RRMS, bij wie eerstelijnsmedicijnen onvoldoende werken.

42 Mensen met actieve RRMS namen deel aan de studie. Bij aanvang en na 12 maanden kregen ze een infuus met alemtuzumab.

Aan het begin en na 12 en 24 maanden werden bij hen diverse soorten MR-scans gemaakt van de laesies, de zogenaamde normaal ogende witte stof (NAWM), de grijze stof en de hersenbalk. NAWM is witte stof in de buurt van de laesies die met conventionele MRI normaal lijkt.

Met T1- en T2-gewogen MRI analyseerden de onderzoekers nieuwe laesies, bestaande laesies en zwelling. De hoeveelheid intacte myeline in laesies en NAWM stelden ze vast met T2-gewogen MRI. Met magnetische resonantie spectroscopie bepaalden ze het gehalte van N-acetylaspartaat in de NAWM, een maat voor de integriteit van de neuronen/axonen. Voor de integriteit van neuronen/axonen in de hersenbalk werd fractionele anisotropie gebruikt. Tenslotte werd het volume van de totale hersenen, de hersenschors en de hersenbalk gemeten.

Vanaf twee jaar vóór het onderzoek monitorde het team de lichamelijke conditie van de deelnemers door het aantal schubs en de EDSS-score te registreren. In lijn met de resultaten van eerdere medicijnstudies verminderde alemtuzumab het aantal schubs en verbeterde de EDSS-score tijdens de studie.

De gehaltes intacte myeline en intacte neuronen/axonen in de laesies en NAWM bleken na twee jaar niet te zijn afgenomen t.o.v. de beginwaarden. Wel namen de volumes van hersenen, schors en hersenbalk in het eerste jaar af, maar dit stabiliseerde daarna.

Bron: Vavasour IM, Tam R, Li DKB, Laule C, Taylor C, Kolind SH, MacKay AL, Javed A, Traboulsee A – University of British Columbia, Vancouver, Canada en University of Chicago, Chicago, Illinois, Verenigde Staten.
Multiple Sclerosis Journal, 2018, April 1:1352458518770085. doi: 10.1177/1352458518770085. [Epub ahead of print]
Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29663845

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.