In de eerste 3 maanden van ADEM kunnen er nieuwe MRI afwijkingen ontstaan, of bestaande afwijkingen kunnen groter worden, terwijl de persoon herstellende is. Er wordt daarom geadviseerd een nieuwe MRI scan te laten verrichten vanaf 3 maanden na het optreden van de eerste symptomen. Hiermee kan een nieuwe uitgangswaarde worden gecreëerd  om te voorkomen dat er onterecht de diagnose MS wordt gesteld.

Acuut gedissemineerde encefalomyelitis (ADEM) is een ontstekingsziekte met demyelinisatie van het centraal zenuwstelsel en komt voornamelijk bij jonge kinderen voor. Kinderen die zich presenteren met ADEM kunnen de diagnose MS krijgen wanneer er een nieuwe aanval optreedt zonder encefalopathie (zoals bewustzijnsschommelingen of veranderd gedrag) meer dan drie maanden na de eerste aanval, met daarbij nieuwe MRI afwijkingen.

Er werd daarom gekeken naar de timing en veranderingen MRI afwijkingen ten opzichte van de klinische symptomen in Nederlandse ADEM patiënten.

Er werd in de Nederlandse database voor verworven demyeliniserende syndromen gezocht naar kinderen die voldeden aan internationale criteria voor diagnose ADEM. Kinderen kwamen in aanmerking voor deze studie als de eerste MRI binnen 3 maanden na het ontstaan van klachten is gemaakt, en op zijn minst 1 keer een MRI hersenen is herhaald.

Tweeënveertig ADEM kinderen waren geïncludeerd (mediane leeftijd bij het ontstaan van eerste klachten was 4 jaar en 2 maanden). Alle beschikbare MRI’s en medische gegevens werden beoordeeld en werd gecategoriseerd als ‘verbeterd’, ‘verslechterd’ of ‘onveranderd’.

Tijdens klinisch herstel in de acute fase (eerste drie maanden vanaf de eerste symptomen), werden er nieuwe afwijkingen gezien en namen bestaande afwijkingen op de MRI in grootte toe. Dit gebeurde in ongeveer 50% van de beoordeelde scans. Daarentegen werd deze toename van aantal en grootte zeer zelden gezien na de acute fase.

De onderzoekers adviseren een MRI hersenen te herhalen na de acute fase, wat zal dienen als een nieuwe uitgangswaarde. MRI scans die daarna zullen volgen, dienen met deze uitgangsscan vergeleken te worden, om te voorkomen dat er onterecht diagnose MS wordt gesteld na het doormaken van ADEM.

Bron: Wong YY, van Pelt ED, Ketelslegers IA, Catsman-Berrevoets CE, Hintzen RQ, Neuteboom RF; Dutch Study Group for Paediatric Multiple Sclerosis and Acute Disseminated Encephalomyelitis.
Department of Neurology, MS Centre ErasMS, Department of Paediatric Neurology, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam, The Netherlands.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27670632

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.