MS onderzoek: Mondgezondheid bij MS

MS verandert het speeksel profiel en gezondheid van het gebit, waardoor mensen met MS meer kans hebben op tandbederf en verlies van hun eerste permanente kiezen.

Multiple sclerose is een autoimmuunziekte die onder meer het speeksel profiel verandert en daardoor invloed heeft op de gezondheid van het gebit bij mensen met MS.  Speeksel speelt een belangrijke rol in de gezondheid en functie van de mond. Analyse van speeksel van mensen met MS zou daarom bij kunnen dragen aan het voorkomen van ziektes in de mond, zoals tandbederf.

In deze studie uit Iran is gekeken naar de gezondheid van het gebit en het speeksel profiel bij mensen met MS. Daarvoor zijn 25 mensen met MS en 25 gezonde controlepersonen gevolgd. Er is gekeken naar calcium- en fosforgehalte, pH waarde en stroomsnelheid van het speeksel.

De gezondheid van het gebit is vastgesteld door het beoordelen van de 1ste permanente kiezen met behulp van de DMFT* index. Daarin wordt gescoord of tandvlakken of elementen zijn aangetast, missen of gevuld zijn.

De stroomsnelheid van speeksel was significant lager bij mensen met MS in vergelijking met de controle groep. Het calcium- en het fosforgehalte in het speeksel waren duidelijk hoger in de eerste groep tijdens de eerste 6 jaar van de ziekte en 6-11 jaar na het begin van de ziekte in vergelijking met de controlegroep.

Er was geen duidelijk verschil in pH waarde tussen beide groepen. De DMFT index voor de 1ste permanente kiezen was hoger bij mensen met MS, maar niet significant. Het aantal gevallen van tandbederf en missende 1ste kiezen was wel significant hoger bij mensen met MS in vergelijking met de controle groep.

Conclusie

De onderzoekers concluderen, dat MS het speeksel profiel en gezondheid van het gebit verandert, waardoor mensen met MS meer kans hebben op tandbederf en verlies van hun eerste permanente kiezen.

* DMFT: decayed, missing and filled teeth

Bron: Hamed Mortazavi, Mona Akbari, Mohammad Ali Sahraian, Ali Alborzi Jahromi, Shervin Shafiei
Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Department of Periodontics, School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Iran; Department of Neurology, Neuroscience Institute, MS Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Iran; Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Iran; Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Theran, Iran;
Dent Med Probl. Jan-Mar 2020;57 (1):25-29. doi: 10.1719/dmp/112576

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32307931/

Meer lezen?

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.