Een verhoging van het lipoproteïne ApoB in het serum twee jaar na een CIS is geassocieerd met een verhoging in het aantal zichtbare laesies op een MRI scan. Ook verhoogde hoeveelheden van het eiwit ApoE in het serum was geassocieerd met afname in het volume van de grijze stof diep in de hersenen. Beide eiwitten zijn betrokken bij de cholesterol-huishouding. Deze bevindingen dragen bij aan het idee dat cholesterol een rol speelt in de progressie van MS.

Multiple Sclerose (MS) wordt vaak vooraf gegaan door een zogenaamd “ Klinisch Geisoleerd Syndroom” (CIS). Dit is een eenmalige aanval van MS-achtige symptomen. Uit eerder onderzoek is gebleken verergering van symptomen na CIS geassocieerd is met verandering in bepaalde cholesterol waarden. Cholesterol wordt door het lichaam getransporteerd door zogenaamde lipoproteïnen, die onder andere bepalen waar het cholesterol terecht komt. Ook spelen sommige lipoproteïnen een rol in het transport van vetten naar neuronen zodat deze opnieuw gemyeliniseerd kunnen worden.

In dit onderzoek is onderzocht of veranderingen in de hoeveelheden van deze lipoproteïnen in het serum van de CIS patiënt in relatie staan tot verergering van de klinische symptomen en de hoeveelheid laesies op de MRI.

De aanwezigheid van de lipoproteïnen in het serum werd bepaald vlak na een CIS en twee jaar later. Ook werden er op deze tijdstippen MRI-scans van de patiënten gemaakt.

Na analyse zagen de onderzoekers dat er bij een toename van het aantal laesies op de MRI scan ook een verhoging van het eiwit ApoB te zien was. Ook onderzochten ze de afname van het volume van de grijze stof diep in het brein (DGM), en daar zagen ze dat bij een verhoogde afname van het DGM het eiwit ApoE ook meer in het serum aanwezig was. Er zijn geen associaties gevonden tussen eiwit-waarden en klinische symptomen.

De auteurs van het artikel stellen dat hun bevindingen van belang kunnen zijn om de resultaten van klinische trials die het effect van cholesterol verlagende middelen op MS onderzoeken te interpreteren. Ook dragen deze resultaten bij aan de gedachte dat cholesterol een mogelijke rol speelt bij de progressie van MS.

Bron:Browne RW, Weinstock-Guttman B, Horakova D, Zivadinov R, Bodziak ML, Tamaño- Blanco M, Badgett D, Tyblova M, Vaneckova M, Seidl Z, Krasensky J, Bergsland N, Ramasamy DP, Hagemeier J, Havrdova E, Ramanathan M.
Department of Biotechnical and Clinical Laboratory Sciences, State University of New York, Buffalo, New York, USA.

Apolipoproteins are associated with new MRI lesions and deep grey matter atrophy in clinically isolated syndromes.
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014 Jan 27. doi: 10.1136/jnnp-2013-307106. [Epub ahead of print]

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24470599