Mobiliteitsbeperkingen op middelbare leeftijd

De mobiliteitskenmerken van mensen met MS van middelbare leeftijd zijn vergelijkbaar met die van ouderen zonder MS. Dit is een mogelijke aanwijzing voor vroegtijdige veroudering qua mobiliteit bij mensen met MS. Een Amerikaanse studie maakte een grondige analyse van verschillen in mobiliteit om zo een onderscheid tussen mensen met en zonder MS te maken.

Achtergrond

Klinische studies laten vaak een duidelijk verschil zien in mobiliteit tussen verschillende groepen deelnemers. Deze analyses laten vaak niet zien waardoor dit verschil precies veroorzaakt wordt. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat verschillende groepen mensen die minder mobiel zijn, vergelijkbare beperkingen hebben.

Daarom is het doel van de hier beschreven studie om een grondige analyse te maken van drie verschillende aspecten van mobiliteit (lopen, draaien en balans). Daarnaast proberen de onderzoekers de verschillen vast te stellen tussen ouderen en mensen van middelbare leeftijd met MS, en tussen mensen van middelbare leeftijd met en zonder MS.

Het onderzoek

Aan deze studie deden 21 ouderen en 19 mensen van middelbare leeftijd mee zonder MS en 30 mensen met relapsing remitting MS. Zij deden allemaal twee keer een test waarbij ze draadloze sensoren droegen. De deelnemers liepen twee minuten waarbij ze zelf de snelheid konden bepalen, ze moesten een aantal hele en halve draaien maken en ze deden een balanstest. In totaal werden 99 verschillende kenmerken van hun mobiliteit vastgesteld.

Resultaten

De resultaten van oudere mensen en mensen van middelbare leeftijd met MS lieten duidelijke verschillen zien voor één draai- en drie loopvariabelen, maar het was niet mogelijk om op basis van een enkele variabele of een combinatie van variabelen onderscheid te maken tussen de groepen.

Bij de mensen van middelbare leeftijd met en zonder MS lieten een aantal loopmetingen duidelijke verschillen zien tussen de twee groepen. Maar er werd geen variabele of combinatie van variabelen gevonden die een duidelijke splitsing maakte tussen de groepen.

Bij het draaien lieten 5 kenmerken van volledige draaien (360ᵒ) een aantoonbaar verschil zien.

Daarnaast was het mogelijk om de groepen onder te verdelen op basis van de combinatie van de gemiddelde duur van de volledige draai en de hoogste snelheid tijdens de draai.

Er was een duidelijk verschil te zien in de metingen bij het in het balans houden van het lichaam en daarmee was het ook mogelijk de groepen onder te verdelen, vooral bij de moeilijkere balansoefeningen waarbij de deelnemers op een bewegende ondergrond moesten staan.

Conclusie

De onderzoekers vonden aantoonbare verschillen in de manier van lopen en draaien en hoe de mate van balans en de balans zelf was. De mobiliteitskarakteristieken bij ouderen bleken vergelijkbaar met die van mensen van middelbare leeftijd met MS, wat een mogelijke aanwijzing is voor vroegtijdige veroudering qua mobiliteit.

Bron: Swanson CW, Richmond SB, Sharp BE, Fling BW; USA
Multiple Sclerosis and Related Disorders 2021 March 25 [Online ahead of print]

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33813095/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.