Mogelijk kan medicatie die de hoeveelheid neurosteroïden beïnvloedt beschermend werken voor mensen met MS. Neurosteroïden zijn stoffen die voor goede zenuwwerking nodig zijn.

Genen kunnen van invloed zijn op het ontstaan van veel neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder MS. Micro-RNAs zijn kleine moleculen die van invloed zijn op genexpressie. Er zijn micro-RNAs die specifiek reageren op genen die coderen voor neurosteroïden. Onderzoek wijst uit dat in de witte stof van MS-patiënten een veranderd niveau is van micro-RNAs die betrokken zijn bij neurosteroïden.

Het is bekend dat het menselijk brein in staat is om zelf neurosteroïden te produceren. Als specifieke ‘neurosteroïde-genen’ tot expressie komen, leidt dit tot de productie van neurosteroïden. Neurosteroïden hebben een beschermende werking, omdat ze neuronen stimuleren om te groeien en ervoor kunnen zorgen dat neuronen weer herstellen na beschadiging. Neurosteroïden dienen niet verward te worden met steroïden die worden gebruikt bij het opbouwen van spieren of de onderdrukking van het immuunsysteem.

Canadese onderzoekers wilden weten of het neurosteroïde-systeem ook veranderd is in MS patiënten. Zij maten de expressie van alle micro-RNAs in de witte stof van 16 MS patiënten en 10 gezonde controles. Uit deze meting bleek dat verschillende micro-RNAs een veranderde expressie hadden ten opzichte van de controles. De meeste van deze veranderde micro-RNAs vertoonden een verlaagde expressie en waren betrokken bij het neurosteroïde-systeem. Dit had als gevolg dat de productie van neurosteroïden ook verlaagd was.

De onderzoekers maten ook de expressie van micro-RNAs in muizen met MS. Ook in de MS-muizen vonden ze een verlaagde expressie van ‘neurosteroïde micro-RNAs’. Vervolgens hebben ze de muizen geïnjecteerd met het neurosteroïd allopregnanolone. De muizen lieten vervolgens minder symptomen van MS zien en ook hadden ze minder last van ontstekingen in het brein.

De onderzoekers concluderen dat er een verlaging is van de hoeveelheid neurosteroïden in het brein van MS patiënten. Een mogelijke therapie zou kunnen zijn om de hoeveelheid neurosteroïden weer te verhogen door behandeling met allopregnanolone.

Bron: Noorbakhsh F, Ellestad KK, Maingat F, Warren KG, Han MH, Steinman L, Baker GB, Power C.- Department of Medicine (Neurology), University of Alberta, Edmonton, Canada.
Brain 2011 Sep;134(Pt 9):2703-21.

Samenvatting 1 en samenvatting 2