Solifenacine heeft resultaat bij de behandeling van mensen met MS en een overactieve blaas.

Nijmeegse onderzoekers keken naar de werkzaamheid en het effect op de kwaliteit van leven van de stof solifenacine bij mensen met MS, die een overactieve blaas (OAB) hadden. Als eerste onderzoeksgroep keken zij daarbij ook met een daartoe geschikte scorelijst naar de invloed van solifenacine op de kwaliteit van leven.

Zij behandelden dertig MS patiënten die leden aan een OAB met solifenacine 5 of 10 mg per dag gedurende 8 weken. De eerste vier weken kregen de patiënten 5 mg solifenacine. Vanaf week 4 van de behandeling konden de patiënten vragen om de dosis te verhogen tot 10 mg. Na 8 weken keken zij of het werkte.

Na vier weken behandeling zeiden 28 patiënten acceptabele of geen bijwerkingen te hebben. Zeventien van hen gingen verder met de dosering 10 mg en elf van hen bleven doorgaan met 5 mg solifenacine. Twee patiënten stopten met de studie wegens bijwerkingen.

De behandeling resulteerde in die acht weken in een duidelijk aantoonbare afname van het aantal urinelozingen en een vermindering van de hoeveelheid gebruikt incontinentiemateriaal. Ook de hevigheid van de aandrang voorafgaand aan het plassen werd beduidend minder en per lozing nam het volume toe.

Twintig van de dertig patiënten kozen ervoor na afloop van het onderzoek door te gaan met solifenacine. De meeste patiënten meldden een algemene verbetering van de levenskwaliteit.

Bron: van Rey F, Heesakkers J.- Department of Urology, The Radboud University Nijmegen Medical Centre, Geert Grooteplein 10, 6500 GA Nijmegen, The Netherlands.
Advances in Urology 2011;2011:834753. Epub 2011 May 5.

Samenvatting