Uit onderzoek bij muizen blijkt dat twee medicijnen, miconazol en clobetasol, effectief zijn bij de vorming van nieuwe myeline, zowel in het laboratorium als bij jonge muizen. Zij vormen nieuwe oligodendrocyten en bevorderen de aanmaak van nieuwe myeline. Het blijkt dat deze medicijnen op den duur myeline-genezing, bij mensen met MS, zouden kunnen bewerkstelligen.

MS houdt onder meer in een afwijkende auto-immuun reactie en een ernstig falen van de vorming van myeline in het centrale zenuwstelsel. Meestal zijn de myeline beschadigingen permanent. Om beschadiging van zenuwcellen en de daarop volgende invaliditeit te voorkomen is herstel van myeline door het aanmaken van nieuwe oligodendrocyten noodzakelijk. Olgodendrocyten zijn specifieke stamcellen in het centrale zenuwstelsel die myeline (isolatielaag) kunnen maken.

Deze cellen komen veel voor bij mensen met MS maar remmen het herstel van myeline af. Een behandeling met medicijnen zou kunnen bijdragen aan het herstel van myeline bij mensen met MS.

Om de therapeutische waarde vast te stellen van de voorlopercellen van oligodendrocyten, deden de onderzoekers uit de USA een onderzoek naar die cellen bij muizen. Zij bekeken de functie van bepaalde medicijnen die ingrijpen in volgroeide voorlopercellen van oligodendrocyten.

Twee medicijnen, miconazol en clobetasol, blijken effectief te zijn bij de vorming van nieuwe myeline, zowel in het laboratorium als bij jonge muizen.
Deze medicijnen vormen nieuwe oligodendrocyten en bevorderen de aanmaak van nieuwe myeline. Het blijkt dat deze medicijnen op den duur myeline-genezing, bij mensen met MS, kunnen bewerkstelligen.

Onderzoek toont aan dat micanozol en clobetasol in voorlopercellen van oligodendrocyten functioneren d.m.v. het signaaleiwit fibronectine. Fibronectine bevordert het herstel van myeline.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat beide medicijnen de menselijke oligodendrocyten en de voorlopercellen van oligodendrocyten uit het laboratorium kunnen verhogen.

Deze resultaten geven alle redenen om miconazol en clobetasol nader te onderzoeken, vooral als het gaat om de genezing van myeline bij mensen met MS.

Bron: F.J. Najm, M. Madhavan, A. Zaremba, E. Shick, R.T. Karl, D.C. Factor, T.E. Miller, Z.S. Nevin, C. Kantor, A. Sargent, K.L. Quick, D.M. Schlatzer, H. Tang, R. Papoian, K.R. Brimacombe, M. Shen, M.B. Boxer, A. Jadhav, A.P. Robinson, J.R. Podojil, S.D. Miller, R.H. Miller, P.J. Tesar. Nature. 2015 Apr 20. doi: 10.1038/nature14335. [Epub ahead of print]

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25896324