Meerdere oorzaken bij overlijden door MS

Overlijden door MS wordt vaak toegeschreven aan een infectie (vooral aan de luchtwegen of de urinewegen); dit zijn aandoeningen die vaak in verband worden gebracht met vergevorderde invaliditeit en immobiliteit, zoals longontsteking en chronische luchtwegaandoeningen bij mannen.

Bij al deze ziektes is er de mogelijkheid om er iets aan te doen. Behandelingen die zorgen dat ze minder vaak voorkomen en minder hevig zijn zouden de overlevingskans voor mensen met MS kunnen verhogen.

Doel van het onderzoek

Een beter inzicht krijgen in de ingewikkelde patronen van oorzaken die bijdragen aan overlijden ten gevolge van MS, door de relatie tussen MS en andere doodsoorzaken zoals die vermeld zijn op overlijdensaktes te onderzoeken.

Het onderzoek

De gegevens van alle volwassen (18 jaar en ouder) die zijn overledenen in British Columbia, Canada tussen 1986 en 2013 zijn bestudeerd. Alle oorzaken zoals genoemd in de overlijdensakte, of deze nu onderliggend of bijdragend aan de dood waren, zijn meegenomen in het onderzoek. De relatie tussen de vermelding van MS op de akte en de vermelding van andere doodsoorzaken is onderzocht en aangepast voor leeftijd, geslacht en kalenderjaar. De bevindingen werden ook ingedeeld naar geslacht.

De resultaten

Bij 2153 van de 771.288 overledenen werd MS vermeld op de overlijdensakte. Bij deze overledenen was de kans groter dat de volgende specifieke aandoeningen hadden bijgedragen aan het overlijden: luchtweginfectie, longontsteking, urineweginfectie en andere infecties zoals bloedvergiftiging.  Urineweginfecties en chronische luchtwegaandoeningen kwamen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Bron: Katharine Harding, Feng Zhu  , Mohammed Alotaibi , Thomas Duggan , Helen Tremlett, Elaine Kingwell;
From the Faculty of Medicine (Neurology) and Djavad Mowafaghian Centre for Brain Health, University of British Columbia, Vancouver, Canada; Department of Neurology, Aneurin Bevan University Health Board, Royal Gwent Hospital, Newport, UK; and Department of Ophthalmology, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia
Neurology, 2020 Jan 13

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31932517

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *