De veel gebruikte meting van de tijd die je er over doet om zeven en een halve meter te lopen, is waardevol. Metingen van veranderingen van meer dan twintig procent in loopsnelheid bij gebruik van het medicijn Fampridine blijken te kloppen met het oordeel van de patiënt over veranderingen in zijn loopvermogen.

Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van twee fase III klinische studies naar Fampridine bij 533 patiënten met MS. Fampridine is een medicijn dat bij een aantal mensen met MS een verbeterd loopvermogen blijkt te geven. Hierbij keek het onderzoeksteam naar de klinische betekenis van veranderingen in de ‘Timed 25 feet walk (T25FWT)’. Een test waarbij onderzoekers kijken hoe lang de patiënt doet over een afstand van 25 feet (ongeveer 7,5 meter). Zij vergeleken de meetresultaten met door patiënten zelf gerapporteerd loopvermogen en veranderingen daarin op de door hen ingevulde MS loopschaal ’12/MS walkingscale-12 (MSWS-12)’

De meetschommelingen in een meting van de looptest, meermalen uitgevoerd op hetzelfde tijdstip, zijn gering. De onderzoekers zagen geen verband tussen de resultaten van de metingen en de rapportagescores.

Maar wel was er een duidelijk verband tussen de veranderingen per patiënt tijdens de behandeling met Fampridine en de veranderingen in de score van de rapportage van de patiënt. Verbetering in snelheid van meer dan twintig procent bij de looptest blijkt direct in verband te kunnen gebracht met klinisch van betekenis zijnde verandering, zoals door mensen met MS zelf gerapporteerd.

Dit onderzoek laat volgens de auteurs bewijs zien dat verbetering in T25FWT-snelheid van meer dan twintig procent voor mensen met MS inderdaad een klinische verbetering betekent. Het ondersteunt de T25WT als klinisch betekenisvol meetinstrument voor de mate van werking van fampridine en bij klinisch onderzoek van MS.

Bron: Hobart J, Blight AR, Goodman A, Lynn F, Putzki N.
From Plymouth University Peninsula Schools of Medicine and Dentistry (J.H.), Devon, UK;
Acorda Therapeutics Inc. (A.R.B.), Ardsley, NY;
University of Rochester Medical Center (A.G.), Rochester, NY; Biogen Idec (F.L.), Maidenhead, UK;
Biogen Idec (N.P.), Zug, Switzerland.
Neurology 2013 Apr 16;80(16):1509-17.