Loopkenmerken beïnvloeden mate van activiteit

Bepaalde loopparameters en de mate van fysieke activiteit  kunnen nuttige informatie zijn voor fysiotherapeuten bij het verbeteren van revalidatie en training.

De relatie tussen beperkingen in het lopen en de mate van fysieke activiteit (FA) bij mensen met multiple sclerose is in verschillende studies beschreven. Er is echter nog steeds een gebrek aan gedetailleerde informatie over de manier waarop specifieke aspecten van de loopcyclus geassocieerd worden met hoeveelheid en zwaarte van fysieke activiteit. De bedoeling van deze studie is om na te gaan of er mogelijke verbanden bestaan tussen fysieke activiteit (FA) parameters en de spatio-temporele parameters* van de loopcyclus.

Het onderzoek

31 Mensen met MS (17 vrouwen, 14 mannen, gemiddelde leeftijd 52,5, gemiddelde EDSS-score: 3,1) werd gevraagd om 24 uur per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen een triaxiale versnellingsmeter te dragen. Ook ondergingen ze een loopanalyse, uitgevoerd met een inertiële** sensor laag op de rug, onmiddellijk vóór de periode van de FA-beoordeling.

De belangrijkste spatio-temporele parameters van de loopcyclus (bijv. loopsnelheid, paslengte, cadans en duur van de stand-, zwaai- en dubbele standfase) werden bestudeerd door de versnellingen van de romp te bestuderen. De FA werd gemeten aan de hand van het gemiddeld aantal dagelijkse stappen en de hoeveelheid tijd die werd besteed aan FA die verschilden in zwaarte; deze laatste werd berekend door middel van cut-point sets die eerder al gevalideerd waren voor MS.

Resultaten

Loopsnelheid en paslengte waren de parameters die de grootste significante samenhang met FA-kenmerken hadden. Ze bleken vooral matig tot sterk samen te hangen met het aantal dagelijkse stappen, het percentage sedentaire activiteit en het percentage matige tot intensieve activiteit . Er werd geringe tot matige samenhang gezien tussen de FA-intensiteit en de duur van de stand-, zwaai- en dubbele standfase.

Conclusie

De verkregen informatie suggereert dat de loopsnelheid en de paslengte de meest relevante bepalende factoren zijn die geassocieerd worden met hogere en intensievere FA-niveaus. De gelijktijdige beoordeling van loopparameters en FA-niveaus kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor fysiotherapeuten bij verbeteren van revalidatie en training.

* Spatiotemporele parameters zijn parameters die iets zeggen over de ruimte/plaats (spatium = ruimte) waar iets plaatsvindt en over de tijd (tempus = tijd) waarin dit plaatsvindt.
** Inertiële sensor of traagheidsmeeteenheid is een elektronisch apparaat dat de specifieke kracht, de hoeksnelheid en soms de oriëntatie van het lichaam meet en rapporteert, met behulp van een combinatie van versnellingsmeters, gyroscopen en soms magnetometers.

Bron: Massimiliano Pau, Micaela Porta, Giancarlo Coghe, Eleonora Cocco
Medicine (Baltimore). 2021 Mar 5
Department of Mechanical, Chemical and Materials Engineering University of Cagliari;  2 Department of Medical Sciences and Public Health University of Cagliari, Italy.

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33655958/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.