In een studie uitgevoerd door Zwitserse en Iraanse onderzoekers werd aangetoond dat de bij relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) gevonden beschadigingen in de hersenen meestal over een groter gebied verspreid zijn.

Bij mensen die Neuromyelitis Optica (NMO) hebben zijn de beschadigingen meestal in een kleiner gebied gelokaliseerd en vertonen vooral de kleine hersenen tekenen van beschadiging.

Bij relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) treedt vaak beschadiging op van de kleine hersenen. Neuromyelitis optica (NMO) is een aan MS gerelateerde aandoening welke wordt gekarakteriseerd door uitgebreide aantasting van het bovenste gedeelte van het ruggenmerg en de oogzenuw.

In deze studie is onderzocht of het volume van het totale brein, van de zenuwbanen naar de kleine hersenen en het volume van de kleine hersenen zelf verschillen vertonen tussen gezonde mensen, 34 deelnemers, en mensen die lijden aan respectievelijk NMO, 30 deelnemers, en RRMS, 25 deelnemers. Uitgangspunt is hierbij dat beschadiging tot een kleiner volume leidt.

Van de deelnemers werden het volume gemeten van de kleine hersenen, van het bovenste gedeelte van het ruggenmerg en van het gehele brein. Deze metingen werden uitgevoerd met behulp van een MRI scan.

Bij mensen die lijden aan NMO werd gevonden dat het bovenste gedeelte van het ruggenmerg kleiner is vergeleken met de gezonde controle groep. Bij mensen met RRMS was het totale volume van de hersenen kleiner vergeleken met deze controle groep.
Beide groepen, RR-MS en NMO, laten een kleine afname in het volume van de kleine hersenen zien.

Bron: Weier K, Eshaghi A, Magon S, Andelova M, Radue EW, Kappos L, Azimi AR, Sahraian MA, Sprenger T., Department of Neurology, University Hospital Basel, MS Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, Medical Image Analysis Center (MIAC) AG, c/o University Hospital Basel, Switzerland.
Mult Scler. 2014 Dec 5. pii: 1352458514554051. [Epub ahead of print]

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25480863