Lagere concentraties natalizumab bij onderhuidse toediening

Wanneer mensen met MS overstappen van intraveneuze naar onderhuidse (subcutaan of sc) toediening van natalizumab kunnen dalspiegels dalen. De onderzoekers adviseren daarom de dalspiegels natalizumab in de gaten te houden bij mensen die bij intraveneuze toediening lage natalizumabspiegels hebben, bij mensen met een hogere Body Mass Index, en bij mensen die een langer interval hebben tussen infusen en overstappen op onderhuidse toediening.

onderhuidse injectie
Bron: Pixabay

Natalizumab (Tysabri®) is effectief in de behandeling van MS. In 2021 heeft de European Medicines Agency (EMA) de onderhuidse toediening van natalizumab goedgekeurd als vervanging van de intraveneuze toediening. De concentratie van natalizumab in het bloed blijkt echter te variëren bij de verschillende toedieningsvormen.

De Food and Drug Administration heeft om niet gepubliceerde redenen de subcutane toediening van natalizumab niet goedgekeurd. In dit onderzoek is gekeken naar het verloop van de dalspiegel van natalizumab in het bloed bij mensen die zijn overgestapt van natalizumab intraveneus op sc bij verschillende behandelingsintervallen.

Het onderzoek

In de NEXT-MS trail (n=382) krijgen mensen met MS die met natalizumab behandeld worden een persoonlijk behandelschema. De dalspiegel van natalizumab in het bloed wordt bepaald om te kijken of de tijd tussen infusen verlengd kan worden naar 5-6-7 of 8 weken. In december 2022 zijn er 382 deelnemers, waarvan er 317 een langere interval tussen de infusen hebben.

Sinds de EMA de subcutane toediening van natalizumab heeft goedgekeurd kunnen deelnemers aan de studie overstappen van intraveneus naar subcutaan, waarbij regelmatig de dalspiegel en antistoffen tegen natalizumab worden gemeten. In december 2022 zijn 15 deelnemers overgestapt op sc natalizumab, vaak omdat het prikken van een infuus moeilijk verliep.

De gemiddelde follow-up na de overstap naar sc-toediening is 6,9 maanden. Natalizumab-dalspiegels bij sc-toediening waren gemiddeld 55% lager in vergelijking met intraveneuze toediening, waarbij bij drie mensen met langere intervallen de dalspiegel erg laag werd. Bij beide toedieningsvormen zijn geen antistoffen tegen natalizumab gevonden. Geen van de deelnemers die de natalizumab sc kregen vertoonde aanwijzingen voor MS-activiteit.

Bron: Toorop AA, van Kempen ZLE, Steenhuis M, et al.

J Neurol Neurosurg Psychiatry Epub, 13 january 2023

Volledige artikel: https://jnnp.bmj.com/content/jnnp/early/2023/01/13/jnnp-2022-330467.full.pdf?ijkey=HqM7ai68DzrtnnB&keytype=ref

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *