Laesies in apen MS

In MS laesies produceren de ontstekingscellen zuurstofradicalen en deze veroorzaken oxidatieve stress met schade aan omliggende cellen als gevolg. Dit proces blijkt zeer goed te worden nagebootst in het penseelaapje met apen MS.

In de hersenlaesies van mensen met MS vinden allerlei processen plaats die schade aan de cellen veroorzaken. Ontstekingscellen, zoals microglia en macrofagen, kunnen zuurstofradicalen produceren. Dit is een heel normaal proces dat nodig is voor het doden van bacteriën. Echter produceren ontstekingscellen ook zuurstofradicalen als ongewild bijproduct in de hersenlaesies. Deze zuurstofradicalen kunnen schade veroorzaken aan omliggende cellen. Om in de toekomst medicijnen te testen die op dit proces ingrijpen, is het van belang dat er een diermodel is waarin een soortgelijk proces plaatsvindt in de hersenen

Onderzoekers uit Rijswijk, Wenen en Edinburg hebben gezamenlijk onderzocht hoe dit proces zit in penseelaapjes met apen MS (EAE). Het blijkt dat er inderdaad zuurstofradicalen worden gevormd in de hersenen van apen met EAE. Tevens worden er extra enzymen geproduceerd om deze zuurstofradicalen weg te vangen. Echter blijkt dit niet genoeg te zijn, want er is toch schade aan DNA, eiwitten en vetten in de lesies, gelijkend aan wat er wordt gezien in MS.

Deze bevinding kan zeer belangrijk zijn in de toekomst als er medicijnen getest moeten worden die op dit proces ingrijpen, omdat dit proces in de hersenen van muizen met EAE minder op MS lijkt.

Bron: Dunham J, Bauer J, Campbell GR, Mahad DJ, van Driel N, van der Pol SMA, ’t Hart BA, Lassmann H, Laman JD, van Horssen J, Kap YS. J Neuropathol Exp Neurol. 2017 Jun 1;76(6):467-478

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28505283

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.