Kritische bestudering van de beschikbare gegevens over Tecfidera (dimethylfumaraat), Tysabri (natalizumab), Aubagio (teriflunomide) en Lemtrada (Alemtuzumab) wijst op de beperkingen en risico’s van deze medicijnen.

In april verschenen vier zogenaamde meta-analyses van MS-medicijnen. Drie analyses zijn uitgevoerd door de organisatie Prescrire (over Tysabri, Aubagio en Lemtrada) en één door Cochrane (over Tecfidera). Beide organisaties zijn geheel onafhankelijk van de farmaceutische industrie en onderzoeken alle beschikbare wetenschappelijke informatie over de werkzaamheid en bijwerkingen van een bepaald medicijn.

Tecfidera (dimethylfumaraat)

Cochrane bekeek twee onderzoeken naar de werkzaamheid van Tecfidera bij RR MS. Zij hadden ook contact met de betreffende onderzoekers. Ze vonden dat er aanwijzingen zijn dat Tecfidera het aantal schubs vermindert in vergelijking met een placebo (‘moderate-quallity’ bewijs). Er is weinig bewijs dat Tecfidera het voortschrijden van invaliditeit vermindert. De waargenomen bijwerkingen zijn mild tot matig voor de meeste mensen.
De Cochrane onderzoekers concluderen dat meer goed en langdurig onderzoek nodig is om meer te weten te komen over de mate van werkzaamheid van Tecfidera en de bijwerkingen.

Tysabri (natalizumab)

Prescrire heeft gekeken hoe Tysabri in de praktijk heeft uitgepakt nadat het in 2008 op de markt kwam. Ze concluderen dat de bijwerkingen ernstig zijn, en dan met name de kans op progressieve multifocale leukoencephalopathie (PML). PML is levensbedreigend en deze bijwerking blijkt bij ongeveer 1 op de 500 mensen die Tysabri krijgen op te treden. Prescrire vindt dat er te weinig bewijs is dat Tysabri werkt. Al met al vinden zij het voorschrijven van Tysabri niet verstandig.

Aubagio (teriflunomide)

Prescrire heeft drie onderzoeken naar Aubagio bekeken: twee waarin Aubagio met een placebo werd vergeleken en één waarin het met interferon werd vergeleken. Ze concluderen dat Aubagio het aantal schubs vermindert, maar dat het dit niet beter of misschien wel slechter doet dan interferon. In de 1 tot 2 jaar van de onderzoeken zijn geen aanwijzingen gevonden dat Aubagio het voortschrijden van invaliditeit zou verminderen. Wel zijn er allerlei vervelende bijwerkingen zodat Prescrire vindt dat behandeling met interferon de voorkeur geniet boven Aubagio.

Lemtrada (Alemtuzumab)

Lemtrada is toegelaten voor de behandeling van MS in de EU op basis van drie studies waarin het werd vergeleken met interferon. Echter, dit waren geen zogenoemde dubbelblinde studies. Patiënt en arts wisten wie Lemtrada kreeg en wie interferon, zodat de resultaten wat betreft werkzaamheid onbetrouwbaar zijn. Er waren wel ernstige bijwerkingen. Prescrire vindt daarom dat Lemtrada niet voorgeschreven zou moeten worden.

Bronnen:

Alemtuzumab (LEMTRADA) and multiple sclerosis. Biased evaluation, evidence of serious risks., Prescrire Int. 2015 Mar;24(158):69.
Natalizumab (TYSABRI) and multiple sclerosis. With longer follow-up: even more toxic than suspected., Prescrire Int. 2015 Mar;24(158):65-7.
Teriflunomide (AUBAGIO). Multiple sclerosis: just a metabolite of leflunomide., Prescrire Int. 2015 Mar;24(158):61-4.
Dimethyl fumarate for multiple sclerosis., Xu Z, Zhang F, Sun F, Gu K, Dong S, He D., Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 22;4:CD011076.

Samenvattingen:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25900414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25897454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25897452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25897458