Met twaalf door de Amerikaanse Food and Drug Administration goedgekeurde medicijnen voor de behandeling van recidiverende vormen van MS is de keuze voor de eerstelijnsbehandeling geen eenvoudige taak meer.

Elke ziekte modificerende* behandeling heeft duidelijke voor- en nadelen. En elke persoon met MS is een uniek individu. Daarom is het niet mogelijk een eenvoudig algoritme* te ontwikkelen dat toegepast kan worden bij het kiezen van de eerstelijnsbehandeling.

In plaats daarvan moet de behandelend arts een groot aantal factoren in overweging nemen zoals de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van de behandeling. Daarnaast moet hij rekening houden met de ziektekenmerken van iemand met MS, diens persoonlijke voorkeuren, bijkomende ziekten (comorbiditeit*) en een eventuele kinderwens.

De werkzaamheid van elk geneesmiddel kan worden vastgesteld met gegevens uit klinisch onderzoek, maar er zijn niet veel van dit soort gegevens. Dat komt doordat er weinig vergelijkend onderzoek is gedaan tussen de verschillende middelen. En doordat er geen biomarkers* beschikbaar zijn waarmee de respons van een individuele patiënt op de behandeling kan worden voorspeld.

Verschillen in veiligheidsprofielen helpen bij het onderscheiden van verschillende ziekte modificerende behandelingen en beïnvloeden de keuze van het middel. Zowel de bekende veiligheidsissues, die aangepakt kunnen worden met risico beperkende maatregelen en monitoring, en mogelijk nog niet ontdekte veiligheidsissues moeten worden beoordeeld.

Ook de mate waarin iemand met MS de risico’s accepteert en of hij/zij in staat is mee te werken aan de controle moeten worden bepaald. Verder moeten mogelijke problemen die verband houden met de tolerantie worden meegewogen in de besluitvorming. Deze hebben grotendeels betrekking op de persoonlijke voorkeur van iemand met MS en zijn/haar levensstijl.

Met betrekking tot de timing van de start van de behandeling, moet worden erkend dat de lange termijn voordelen van behandeling in een vroeg stadium van de ziekte nog niet definitief zijn aangetoond. Wel is aangetoond dat vroeg starten met de behandeling van MS een gunstig effect kan hebben op het voorkomen van relaps. Het lijkt de atrofie en neurodegeneratieve veranderingen, waarvan we nu weten dat ze aan het begin van de ziekte optreden, te beperken.

Hoewel er in bepaalde omstandigheden aanvaardbare redenen kunnen zijn om de behandeling uit te stellen, is het raadzaam om in de beginfase van de ziekte met de behandeling te starten.

* Ziekte modificerend: ziekte beïnvloedend
* Algoritme: een set regels in een bepaalde volgorde om een probleem op te lossen
* Comorbiditeit: het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen / stoornissen
* Biomarkers: factoren die in weefsel of lichaamsvloeistoffen zoals bloed of urine worden aangetroffen. Bijvoorbeeld de bloedbezinking of de bloedsuikerspiegel. Biomarkers zijn meetbaar en kunnen ons vertellen wat er in ons lichaam gaande is, bijvoorbeeld een ontsteking of diabetes

Bron: Farber RS, Sand IK, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26557897

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.