Kankerfrequentie en sterftecijfers bij MS; een vergelijkende groepsstudie

De aanwezigheid van borst- of darmkanker verschilt niet tussen mensen met of zonder multiple sclerose (MS). Bij blaaskanker is wel verhoogde aanwezigheid gemeten. De gerapporteerde verschillen bij sommige soorten van kanker in de MS-populatie kunnen echter ook, meer dan bij de werkelijke aantallen, zijn ontstaan door de verschillen in de wijze van vaststelling.

MS Onderzoek - Multiple sclerose (MS) en kankerOnderzocht is of de risico’s op kanker verschillen bij mensen met of zonder multiple sclerose (MS). Hiervoor zijn de cijfers van relevante voorkomende gevallen vergeleken met de kankerspecifieke sterftecijfers in MS. De groepen zijn hier met gebruikmaking van bevolking-gebaseerde gegevensbronnen vergeleken.

Het onderzoek

Er is een vergelijkend groepsonderzoek uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van gegevens van de bevolking van Manitoba en Ontario, Canada. Een goedgekeurde casusdefinitie is toegepast om de MS-gevallen vast te stellen. Daarna zijn er 5 controlegroepen zonder MS met overeenkomend geboortejaar, geslacht en regio, geselecteerd. Die groepen werden gelinkt aan de kankerregistraties van borst-, darm- en 13 andere soorten kanker. Voor borst- en darmkanker is gebruik gemaakt van Cox-modellen,  aangepast naar leeftijd, sociaaleconomische status, regio, geboortecohortjaar en comorbiditeit.

Het onderzoek is gebaseerd op 53.984 MS-gevallen en 266.920 controles.
De multivariabele analyses lieten geen verschil zien in het risico op borstkanker of darmkanker. Het sterftecijfer voor borstkanker en darmkanker verschilde niet tussen de groepen. Bij blaaskanker waren de geconstateerde aantallen en het sterftecijfer hoger onder de MS-groep. Hoewel het aantal gevallen van prostaat-, baarmoeder- en centraal zenuwstelselkanker verschilde bij MS- en overeenkomende groepen, was dit voor het sterftecijfer niet het geval

Bron: © 2020 American Academy of Neurology. Ruth Ann Marrie Colleen Maxwell Alyson Mahar Okechukwu Ekuma  Chad McClintockDallas SeitzColleen Webber, Patti A Groome.
Neurology 2020 Nov 25

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33239364/

Misschien vind je deze berichten ook interessant…

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.