Onderzoekers van het Rush University Medical Centre hebben onderzoek gedaan naar de invloed van kaneel op een muis model voor Multiple Sclerose (MS). Na orale toediening van kaneel tijdens het ziekteverloop observeerden de onderzoekers een vermindering van de hoeveelheid symptomen. Ook zagen zij aan dat kaneel zorgt voor bescherming van de zogenaamde regulerende T-cellen, witte bloedcellen die het immuunsysteem onder controle houden. Ze denken dat dit de reden is waarom de muizen mildere symptomen vertonen.

Om onderzoek te kunnen doen naar Multiple Sclerose wordt er gebruik gemaakt van meerdere dier modellen voor de ziekte, waaronder in de muis. In deze modellen wordt er vaak gebruik gemaakt van immunisaties met myeline antigenen om een immuunrespons tegen het centrale zenuwstelsel uit te lokken. Deze immuunrespons leidt tot demyelinisatie en symptomen die lijken op Multiple Sclerose. Dit model wordt Experimentele Auto-immuun Encephalomyelitis (EAE) genoemd.

Na het dagelijks toedienen van kaneel zagen de onderzoekers een vermindering van symptomen en demyelinisatie in muizen met EAE. Ook leek de bloed-hersen barrière in betere staat en waren er minder witte bloedcellen in het brein geïnfiltreerd.

Na de witte bloedcellen in meer detail bestudeerd te hebben bleek in de kaneel-muizen de hoeveelheid regulerende T-cellen groter te zijn dan in de controle muizen. Regulerende T-cellen zijn witte bloedcellen die andere, mogelijk schadelijke, cellen van het immuunsysteem onder controle houden. Zo dragen zij bij aan het in balans houden van het afweersysteem, en het voorkomen van auto-immuun reacties. In de kaneel muizen bleek het immuunsysteem inderdaad minder ontstekingsfactoren tot expressie te brengen.

Verder onderzoek is nodig om uit te vinden of kaneel vergelijkbare effecten in de mens heeft, maar de onderzoekers opperen dat door eventuele beïnvloeding van het immuunsysteem de consumptie van kaneel bevorderlijk zou kunnen zijn voor MS patiënten.

Bron: Mondal S, Pahan K., Department of Neurological Sciences, Rush University Medical Center, Chicago, IL, United States of America,
PLoS One. 2015 Jan 8

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25569428