Kenmerkend voor vroeg begonnen MS is een aanzienlijke ziektelast, zowel vroeg als later in het verloop van het ziekteproces. Desondanks lijkt de invaliditeit bij vroeg begonnen MS langzamer toe te nemen dan bij op volwassen leeftijd begonnen MS.

Onderzoek van het Paediatric Multiple Sclerosis Centre van de universiteit van New York had tot doel de klinische en getalsmatige MRI-gegevens van MS, begonnen op de kinderleeftijd (kinderMS), te vergelijken met die van MS die op volwassen leeftijd is begonnen (volwassenenMS)

De onderzoekers vergeleken vanaf het begin door de tijd heen klinische en MRI-karakteristieken van twee groepen met kinderMS en twee met volwassenenMS.

De groepen kinderMS waren kinderen met een gemiddelde ziekteduur van 2,7 jaar (groep C) en een groep volwassenen die gemiddeld 20 jaar de ziekte hadden (groep A).

De beide groepen met volwassenenMS (resp. groep MS-1 en MS-2), waren zodanig gekozen dat ze qua samenstelling respectievelijk overeenstemden met beide groepen C en A. De groepen waren zodanig samengesteld, dat de ziekteduur vergelijkbaar was.

MRI-metingen van de hersenen omvatten T1-, T2- metingen, metingen van de versheid van laesies met gadolinium als contrastvloeistof en structuurmetingen van de met T2-techniek zichtbare laesies. Ook bepaalden de wetenschappers het totale en het weefselspecifieke versterf van witte en grijze hersenstof en veranderingen in de structuur van normaal uitziende grijze en witte hersenstof. Zij beoordeelden de resultaten na statistische bewerking.

Groep C (17 personen) en groep MS-1 ( 81) hadden beiden een gemiddelde ziekteduur 2.7 en 2.6 jaar. Groep A (33 personen) en groep MS-2 (300) hadden beiden een gemiddelde ziekteduur van twintig jaar.

Het volume van de T(2)-laesies bij groep C was gelijk aan dat van groep MS-1 , maar er was een tendens naar hogere volumes van T(1)-laesies bij groep C. De mate van hersenatrofie en aantasting van de grijze stof was bij de C-groep hoger dan bij groep MS-1.

De frequentie waarmee progressieve MS voorkwam in de A-groep (27%) neigde ernaar lager uit te vallen dan bij groep MS-2. (46%).De EDDS-score bij de A-groep (mediaan 2,25) leek lager dan die van de MS-2 groep(3,5). Deze bevindingen waren echter niet statistisch hard te maken. Dat was ook het geval voor de mate van structuurverandering van hersencellen.

De onderzoekers konden geen verschil vinden ten aanzien van laesiegrootte en celversterf in de witte stof.

De EDSS-score voor de mate van invaliditeit had bij de groep A een mediaan van 2,25, terwijl de helft een score had tussen 1,0 en 3.5. Voor de MS-2 groep was de mediaan 3,5 met de helft een score tussen 1,5 en 5,5. Waarschijnlijk ten gevolge van het relatief kleine aantal deelnemers aan de A-groep kan hier net geen hard te maken verschil uit worden aangetoond (P<0,06).

Kenmerkend voor vroeg begonnen MS is een aanzienlijke ziektelast, zowel vroeg als later in het verloop van het ziekteproces. Desondanks lijkt de invaliditeit bij vroeg begonnen MS langzamer toe te nemen dan bij op volwassen leeftijd begonnen MS.

Bron: Yeh EA, Weinstock-Guttman B, Ramanathan M, Ramasamy DP, Willis L, Cox JL, Zivadinov R.- Paediatric Multiple Sclerosis Centre, State University of New York at Buffalo, NY 14260-1200, USA.
Brain 2009 Nov 5. [Epub ahead of print]

Samenvatting