Een eigenschap van verscheidene neurodegeneratieve ziekten is de stapeling van ijzer.  In MS en in het diermodel voor MS wordt ijzerstapeling in het ruggenmerg gevonden, maar het mechanisme daarachter is niet bekend. Wel is bekend dat er een relatie is tussen ijzerstapeling en de schadelijke processen die ook bij MS een rol spelen.

In het muizen model voor MS werd de aanwezigheid van moleculen die betrokken zijn bij de stofwisseling en opslag van ijzer, bestudeerd. De aanwezigheid van ijzer in het ziekteproces werd ook nu weer bevestigd en er werd een relatie gevonden met de ernst en de duur van de ziekte: hoe ernstiger en/of langer de ziekte, des te meer ijzer.

IJzer kan de cellen binnen komen via specifieke transport moleculen en de cellen verlaten door weer een ander transportmolecuul. Een verstoring aan de import kant, of de export kan, of beide, kan leiden tot een verstoorde ijzerbalans in de cellen.

In de muizenstudie werd gevonden dat alleen bepaalde typen cellen in het ruggenmerg aan zowel de import als de export kant een verstoring hebben. Dit leidt tot een verhoogde hoeveelheid ijzer in deze celtypen, terwijl andere celtypen dat niet hebben. Er werd ook een verhoogde aanwezigheid gevonden van het molecuul dat ijzer kan opslaan in de cellen. Dit is waarschijnlijk een respons op de verhoogde aanwezigheid van ijzer in de cellen.

Als de verhoogde opslagcapaciteit in de cellen toch niet voldoende is, kan de verhoogde hoeveelheid ijzer leiden tot schade aan de energiefabriekjes van de cel. In de muizenstudie werd aangetoond dat inderdaad de moleculen betrokken bij de energiehuishouding waren aangetast.
Mogelijk dat deze bevindingen kunnen leiden tot nieuwe medicijnen die het ijzerstapelingseffect, dat optreedt bij MS patiënten, kunnen bestrijden. Mogelijk kan dat tot gevolg hebben dat de snelheid waarmee de neurodegeneratieve processen in het ruggenmerg tot steeds verdere achteruitgang leiden, verlaagd wordt.

Bron: Zarruk JG, Berard JL, Passos Dos Santos R, Kroner A, Lee J, Arosio P, David S., Centre for Research in Neuroscience, The Research Institute of the McGill University Health Center, Montreal, Canada, Dept of Biochemistry and Redox Biology Center, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, USA, Molecular Biology Laboratory, Department of Molecular and Translational Medicine, University of Brescia, Italy, Centre for Research in Neuroscience, The Research Institute of the McGill University Health Center, Montreal, Canada.
Neurobiol Dis. 2015 Feb 25

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25724358