Afname IgG productie na aHSCT, OCB bij sommigen verdwenen na aHSCT

Productie van immunoglobulines en de neurofilament light-waarde nemen af na autologe hematopoïetische stamceltransplantatie, oligoklonale banden zijn, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, bij een deel van de onderzochte personen niet meer zichtbaar na aHSCT.

Oligoklonale banden (OCB) zijn banden van immunoglobulinen (IgG). De aanwezigheid van oligoklonale banden in de hersenvloeistof (ook liquor of CSF genoemd) vormt een belangrijke aanwijzing bij de diagnose van MS, al worden ze bij een klein percentage van de mensen met MS niet aangetroffen. Deze oligoklonale banden zijn aanwezig vanaf het begin van de ziekte en er wordt over het algemeen aangenomen dat deze nooit verdwijnen. Het is op dit moment onduidelijk of oligoklonale banden, de productie van IgG in de hersenvloeistof en andere specifieke biomarkers, zoals neurofilament light (NFL), worden beïnvloed door effectieve behandelingen zoals autologe hematopoïetische stamceltransplantatie (aHSCT).

Het onderzoek

Dit onderzoek beschrijft de evolutie van IgG en neurofilament light in de tijd bij mensen met MS die met aHSCT zijn behandeld. Daarvoor zijn de beschikbare gegevens van eerder uitgevoerd CSF-onderzoek bij 46 mensen met MS, behandeld met aHSCT, geanalyseerd.
Bij 74% van hen waren de oligoklonale banden nog zichtbaar na een follow-up tijd van 745 dagen. In diezelfde periode daalde het aantal mensen met een pathologische IgG index (= maat voor de productie van IgG in de hersenvloeistof) van 70% naar 46%. En het aantal mensen met een pathologische NFL daalde van 72% naar 24%.

Na een follow-up tijd van meer dan 1500 dagen waren de oligoklonale banden nog zichtbaar in 50% van de mensen, slechts 14 % had nog een pathologische IgG index en geen van de mensen een pathologische NFL.

Conclusies

In de hersenvloeistof van de onderzochte personen waren de IgG productie en de NFL- waarde lager na behandeling met aHSCT.
De IgG productie en de NFL-waarde namen af in de loop van de tijd en normaliseerden bij een groot deel van hen.
De oligoklonale banden worden bij een deel van de onderzochte personen (50%) wel beïnvloed door aHSCT, hiermee wordt het eerdere idee dat deze niet zouden veranderen ter discussie gesteld.

Bron: Larsson D, Akerfeldt T, Carlson K, Burman J., Department of Neurosciences, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden. Mult. Scler. 2019 Jul 26; Epub ahead of print.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31347948

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. De conclusie : “Het lijkt er op dat de oligoklonale banden niet worden beïnvloed door therapeutische interventie bij MS.” Lijkt compleet het tegenovergestelde van wat ik begrijp uit het artikel: “This challenges the notion that OCB are unaffected by therapeutic intervention in MS.”

    Ik zou het samenvatten als: er werd altijd gedacht dat MS medicijnen de oligoklonale banden niet beïnvloed. Echter uit dit onderzoek blijkt dat lange tijd na HSCT bij een groot deel van de mensen de oligoklonale banden verdwijnen en bij alle behandelde patiënten was de marker NFL (wat iets zegt over zenuwcelafbraak) niet anders was dan bij gezonde mensen.
    Volgens mij een belangrijke bevinding, of lees ik het verkeerd?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *