Ademhalingsproblemen komen vaak voor bij mensen in een vergevorderd stadium van MS. Recent onderzoek toont aan dat de functie van spieren die bij uitademen gebruikt worden het meest aangetast is en dat dit is gekoppeld aan een verminderd vermogen om te hoesten.

Aandoeningen aan de luchtwegen zijn een belangrijke oorzaak van ziekte en mortaliteit bij mensen met MS. Tot nu toe was dit echter vooral onderzocht bij mensen die nog kunnen lopen. Deze studie kijkt specifiek naar ademhalingsproblemen bij mensen met MS die aan rolstoel of bed gebonden zijn.

Van 2012 tot 2015 heeft een Frans team longfunctietesten gedaan bij 73 mensen met MS met een Expanded Disability Status Scale (EDSS) van meer dan 7 (= gebonden aan rolstoel), met een gemiddelde van EDSS 8 (= gebonden aan bed). De vitale longcapaciteit (VC, het volume lucht dat kan worden uitgeblazen na een volledige inademing), hoest efficiëntie en spanning van de ademhalingsspieren werd gemeten.

Sterk verminderde ademhalingsfunctie

Van deelnemers aan de studie had 73% een verminderde ademhalingsfunctie. De vitale longcapaciteit was gemiddeld 58% van de waarde bij gezonde mensen. Bijna de helft van de deelnemers had zelfs een sterk verminderde ademhalingsfunctie (minder dan 50% VC). De hoestfunctie was verminderd bij 62% en sterk verminderd bij 37% van de mensen.

Het onderzoek toont verder aan dat vooral de uitademingsspieren niet goed functioneren. Er is geen stoornis aan het diafragma gevonden. De EDSS score correleert met de vitale longcapaciteit maar niet met de andere gemeten waardes.

Dit onderzoek wijst op het belang van systematische controle van de functie van de ademhalingsspieren bij mensen in een vergevorderd stadium van MS. Verder onderzoek is nodig om een geschikt behandelingsplan op te zetten, bijvoorbeeld met beademing, rehabilitatie programma’s of hoest assistentie technieken.

Bron: Levy J, Bensmail D, Brotier-Chomienne A, Butel S, Joussain C, Hugeron C, Prigent H, Department of Physical Medicine and Rehabilitation en Department of Physiology, Raymond Poincaré University Hospital, Garches, Frankrijk; UMR1179 – INSERM, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University, Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk. European Journal of Neurology, 3 januari 2017.

Samenvatting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28052465

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *