MS onderzoek: Hoe roken MS schaadt

Onderzoek heeft aangetoond dat bij mensen met MS die roken methylatie*¹ veranderingen in het DNA optreden. Daarbij is verband tussen blootstelling aan en reactie op rook geconstateerd.

Voor mensen met MS is roken een vastgestelde omgevingsrisicofactor. Maar het is tot nu toe onduidelijk gebleven hoe de schade die roken bij MS aanricht, wordt veroorzaakt.

DNA- methylatie

Een internationaal onderzoekersteam wilde daarom achterhalen hoe roken bij mensen met MS de DNA-methylatie in het bloed aantast. In twee Zweedse onderzoeksgroepen analyseerden de onderzoekers de DNA-methylatie genoom-breed (dat wil zeggen binnen het gehele DNA) en vergeleken rokers, mensen die vroeger hebben gerookt en mensen die nog nooit hebben gerookt.

Het bleek dat roken DNA-methylatie aanzienlijk beïnvloedde. Er werd verband geconstateerd tussen blootstelling aan en reactie op roken, en ook beïnvloedde de tijd sinds men was gestopt met roken de methylatie-niveaus.

Uit de onderzoeksresultaten bleek ook dat de veranderingen aanzienlijker waren in de groep met de meeste erfelijke risicofactoren voor MS. Bovendien werden bepaalde gelokaliseerde gebieden (CpG-plaatsen) op genen, die een bekende genetische of functionele rol bij MS spelen, in verschillende mate gemethyleerd.

Modellering van de methylatie-niveaus voor een CpG-plaats in het AHRR-gen liet zien dat bij MS het effect van roken op methylatie verandert via een echte wisselwerking met het effect van de rookbelasting. Daarnaast vermeldt het team dat na het roken bij mensen met MS de genexpressie van AHRR toenam.

Volgens de onderzoekers doen de uitkomsten van het onderzoek vermoeden dat uit epigenetische*² veranderingen kan blijken dat er verband bestaat tussen een aanpasbare risicofactor en het ziektemechanisme.
*¹ Methylatie is een stofwisselingsproces binnen de cellen van ons lichaam. Hierdoor worden lichaamsfuncties zoals onderhoud en reparatie van DNA, zenuwfuncties en immunologische reacties geregeld.

*² Epigenetica is de studie van wijzigingen in de genexpressie zonder dat er wijzigingen in de dna-sequentie plaats vinden
Bron: Marabita F et all. Sci Rep. 2017 Nov 6;7(1):14589. doi: 10.1038/s41598-017-14788-w.

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29109506

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *