Preklinisch onderzoek:

Enkele van de verschijnselen die bij MS voorkomen, zoals een minder goed werkend geheugen en depressie, zijn, op zijn minst gedeeltelijk, gerelateerd aan betrokkenheid van de hippocampus.

Onderzoek onder de microscoop heeft uitgebreid verloren gaan van myeline aangetoond evenals zenuwbeschadiging en afwijkingen aan schakelingen tussen zenuwen in de hippocampus bij mensen met MS.

Beter MRI-onderzoek

Verbeteringen van het MRI-onderzoek bieden nieuwe mogelijkheden om afwijkingen in de hippocampus aan te tonen. Men neemt nu aan dat klinische aanwijzingen voor betrokkenheid van de hippocampus niet alleen te wijten zijn aan afwijkingen in de hippocampus zelf, maar ook aan verbreking van verbindingen van de hippocampus met meerdere netwerken in de hersenen.

Er zijn verschillende onderdelen van de hippocampus, die ieder een andere bouw en functie hebben. Hierdoor is er variatie tussen de gebieden in de mate van beschadiging en herstel.

De hippocampus speelt ook een belangrijke rol waar het gaat om de mogelijkheid tot veranderen van weefsel en ontstaan van zenuwcellen. Deze acties kunnen bijdragen aan behoud van functies en herstel.

De bevindingen onderstrepen het belang van gedegen onderzoek van de hippocampus niet alleen om de klinische verschijnselen beter te kunnen begrijpen, maar ook als een mogelijk behandelingsdoel in de toekomst.

Bron: Rocca MA, Barkhof F, De Luca J, Frisén J, Geurts JJG, Hulst HE, Sastre-Garriga J, Filippi M; MAGNIMS Study Group.
Lancet Neurol. 2018 Oct;17(10)

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30264730

Overzichtspagina MS-onderzoek op MSweb

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *