Mensen die MS krijgen op kinderleeftijd doen er langer over om de verschillende fasen van invaliditeit te bereiken, maar ze bereiken het begin van de secondair progressieve fase wel op jongere leeftijd dan hun volwassen lotgenoten.

Het begin van de ziekte MS ligt meestal tussen dertig en vijftig jaar en komt minder vaak voor bij mensen van achttien jaar of jonger.
Grote onderzoeken naar het verloop van MS die al bij kinderen begint (‘kinderMS’) zijn beperkt en een beter begrip van de onderzoeksresultaten zou de behandelmethoden kunnen verbeteren.

Onderzoekers uit Wales zochten patiënten bij wie de ziekte is begonnen vóór hun 18e levensjaar op in een prospectief gevormde bevolkingsdatabank. Klinische kenmerken waren o.a. het presenteren van symptomen, gegevens over de EDSS na vier, zes en acht jaar en het begintijdstip van de secondaire progressie. Deze informatie vergeleken zij met de gegevens van patiënten bij wie de MS zich op volwassen leeftijd had geopenbaard.

De onderzoekers vormden zo een groep van 111 patiënten met ‘kinderMS’ uit een groep van 2068 mensen met MS. Kennelijk heeft ongeveer vijf procent van de mensen met MS die ziekte al op kinderleeftijd. Er waren tussen volwassenen en kinderen geen duidelijke verschillen in geslacht, MS in de familie, het aantal schubs, het behoren tot een bepaald ras of de klinische symptomen bij presentatie.

De tijd tussen de eerste en de tweede schub was langer (5 tegen 2.6 jaar) en primair progressieve MS kwam minder voor (0.9 % tegen 8.5 %) bij ‘kinderMS’.

Bij ‘kinder-MS’ duurde het ook langer tot de secondair progressieve fase begon (32 tegen 18 jaar). Dat gold ook voor het bereiken van de EDSS-scores van respectievelijk 4,6 en 8. Namelijk EDSS 4.0: 23.8 tegen 15.5 jaar; EDSS 6.0: 30.8 tegen 20.4 jaar; EDSS 8.0: 44.7 tegen 39 jaar.
Dat neemt niet weg dat de secondaire fase bij de kindergroep op een zeven tot twaalf jaar jongere leeftijd intrad dan bij mensen die de ziekte kregen toen ze al volwassen waren.

Bron: Harding KE, Liang K, Cossburn MD, Ingram G, Hirst CL, Pickersgill TP, Te Water Naude J, Wardle M, Ben-Shlomo Y, Robertson NP.
Institute of Psychological Medicine and Clinical Neuroscience, Cardiff University, University Hospital of Wales, , Cardiff, UK.
Journal of Neurology, Neurosurgury, and Psychiatry 2012 Nov 15. [Epub ahead of print]