Fingolimod vermindert de afname van het hersenvolume bij mensen met MS vergeleken met hen die Interferon 1a gebruiken.

Bij mensen met MS neemt het hersenvolume sneller af dan bij gezonde personen. Het doel van deze studie is het effect van de behandeling met Fingolimod op het verlies van het hersenvolume bij een subgroep van patiënten vast te stellen, de correlatie te vinden tussen de normale afname van het hersenvolume en de ziekte-parameters en de variabelen te identificeren die een afname van het hersenvolume kunnen voorspellen.

De onderzoekers van het VU Medisch Centrum te Amsterdam wilden de relatie vaststellen tussen de afname van het hersenvolume en de gevonden uitkomsten in het onderzoek. Hiertoe hebben patiënten gedurende 12 maanden Fingolimod (0,5 mg of 1,25 mg) of interferon 1a gebruikt. De invloed van de behandeling op de afname van het hersenvolume is vervolgens onderzocht binnen bepaalde subgroepen die waren onderscheiden in termen van demografie, ziektekarakteristieken en MRI-kenmerken.

Uit het onderzoek bleek dat Fingolimod in alle gevallen de afname van de hersenomvang in de onderzochte 12-maands periode verminderde wanneer dit werd vergeleken met subgroepen die Interferon 1a hadden gebruikt, met inbegrip van personen die vóór aanvang van de studie wel of geen Gadolinium (Gb)-verhogende kwetsuren hadden.

De uitkomsten van het onderzoek vergroten het inzicht ten aanzien van de invloed van demografische verschillen en klinische en MRI-kenmerken op de afname van het hersenvolume en het inzicht met betrekking tot zaken die mogelijk een voorspelling kunnen geven van de toekomstige afname van het hersenvolume.

Bron: Barkhof F, de Jong R, Sfikas N, de Vera A, Francis G, Cohen J; on behalf of the TRANSFORMS study group. Image Analysis Center, VU University Medical Center, The Netherlands.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24812043