Hersenvolume in kinderen met MS

MS op de kinderleeftijd hangt samen met een al afgenomen hersenvolume tijdens het eerste optreden van de ziekte en met verminderde hersengroei.

Bij kinderen met MS is het hersenvolume al afgenomen ten tijde van het eerste optreden van de ziekte. Dit volumeverlies neemt toe over 2 jaar en lijkt samen te hangen met een hogere ziekteactiviteit. De onderzoekers opperen dat het regelmatig meten van het hersenvolume met behulp van MRI-scans in de toekomst mogelijk een rol kan spelen in het voorspellen van de ziekte-uitkomst.

Verminderd hersenvolume ten opzichte van gezonde leeftijdsgenootjes

Er was al bekend dat kinderen met MS een verminderd hersenvolume hebben ten opzichte van gezonde leeftijdsgenootjes en dat het hersenvolume minder groeit dan verwacht wordt met het toenemen van de leeftijd. Echter was nog niet bekend wanneer dat hersenvolumeverlies precies optrad. Deze studie onderzocht daarom de hersenvolumes van kinderen zowel tijdens het ontstaan van de ziekte als 2 jaar daarna.

Het hersenvolume van 37 kinderen met MS werd gemeten met behulp van MRI-scans ten tijde van hun eerste ziektepresentatie (vóór behandeling met prednison) en na 2 jaar ziekteduur. Deze gegevens werden vergeleken met de hersenvolumes van gezonde kinderen met dezelfde leeftijd.

Uitkomst MRI-scans

De kinderen bleken al tijdens de eerste ziektepresentatie een verminderd hersenvolume te hebben ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenootjes. Naast een verminderd geheel hersenvolume, was ook specifiek zowel de grijze als de witte stof van de hersenen afgenomen en waren de hersenkamers juist vergroot.

Na 2 jaar ziekteduur waren het gehele hersenvolume en de hoeveelheid witte stof verder afgenomen. Daarnaast was ook de vergroting van de hersenkamers toegenomen.  De hoeveelheid hersenvolumeverlies tijdens de follow-up hing samen met een toegenomen hoeveelheid

  • ontstekingen in de kleine hersenen en hersenstam,
  • klinische aanvallen,
  • klinische restverschijnselen (weergegeven op de EDSS-schaal; Expanded Disability Status Scale).


Bron: Bartels F, et all.

Department of Neurology, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany/ Berlin School of Mind and Brain, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
Mult Scler. 2019 Apr 4

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30945587

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.