Onderzoekers brachten de verandering in hersenvolume van mensen met MS in kaart, nadat zij stamceltransplantatie hadden ondergaan. Na de transplantatie was er sprake van een versnelde afname van hersenvolume (hersenatrofie).

Na een paar jaar vertraagde deze afname tot een verlies van hersenvolume zoals bij gezonde mensen. Stamceltransplantatie bij MS zorgt voor het ‘resetten’ van het immuunsysteem en kan er toe leiden dat de ontstekingsactiviteit verdwijnt.

Er gaat echter chemotherapie aan vooraf om het immuunsysteem eerst te vernietigen. Chemotherapie is neurotoxisch en kan zenuwcellen en hersenen aantasten. Omdat mensen met MS vatbaarder zijn voor zenuwschade en een afname in hersenvolume, bestudeerden Canadese onderzoekers het hersenvolume voor en na stamceltransplantatie.

Bij 19 MS-patiënten met een slechte prognose werd het immuunsysteem vernietigd door chemotherapie. Daarna volgde de stamceltransplantatie om het immuunsysteem opnieuw op te bouwen. Het betrof een autologe hematopoietische stamceltransplantatie. Dat wil zeggen dat de patiënt zijn of haar eigen bloedstamcellen weer terug krijgt.

De onderzoekers brachten de veranderingen in hersenvolume van de patiënten in kaart, nadat zij de stamceltransplantatie hadden ondergaan. Hiermee wilden ze bestuderen of er voorspellende factoren zijn voor hersenatrofie na stamceltransplantatie. Ze berekenden het percentage verandering in hersenvolume voor en na de stamceltransplantatie door middel van MRI beelden. T

Twee mogelijke voorspellende factoren voor hersenatrofie waren: de toegediende dosis chemomiddel (busulfan) en het volume van de laesies op de T1-gewogen MRI-scan voor de stamceltransplantatie.

Door de transplantatie verdween de ontstekingsactiviteit, maar het resulteerde wel in een versnelde afname van het hersenvolume. Na de stamceltransplantatie bedroeg het gemiddelde verlies aan hersenvolume 3,3%. De dosis chemomiddel en het totale volume van de laesies voor de stamceltransplantatie voorspelden inderdaad het verlies aan hersenvolume: Hoe meer chemomiddel en hoe groter het laesievolume voorafgaand aan de transplantatie, des te groter was het verlies aan hersenvolume na de transplantatie.

De hersenatrofie vertraagde na ongeveer 2,5 jaar tot gemiddeld 0,23% per jaar. Dit is een normale afname van hersenvolume bij het ouder worden.

De onderzoekers concluderen dan ook dat bij MS-patiënten na een stamceltransplantatie het hersenvolume eerst versneld afneemt (waarschijnlijk door de chemotherapie), maar dat de hersenatrofie daarna vergelijkbaar is met gezonde mensen die verouderen. Het stoppen van de ontstekingsactiviteit zou dus de secundaire atrofie tegen kunnen gaan.

Bron: Lee H, Narayanan S, Brown RA, Chen JT, Atkins HL, Freedman MS, Arnold DL; Canada, USA MS Journal 2016 May 31

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27246142

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.