Hersenatrofie bij PPMS

Hersenatrofie bij mensen met PPMS wordt geassocieerd met de verslechtering van MS klachten. Verder is hersenatrofie significant gerelateerd aan al eerder ontstaande laesies, terwijl deels onafhankelijk van nieuwe laesies. Onderzoekers denken dat dit de verklaring kan zijn waarom de anti-ontstekingsmedicijnen niet efficiënt zijn bij mensen met PPMS.

Onderzoekers hebben dit gevonden door de relatie tussen hersenatrofie en verslechtering van MS klachten over minimaal 3 jaar te onderzoeken.

Ze gebruikten hierbij de gegevens van de placebo groep, van 487 mensen met MS, van de internationale klinische INFORMS trial. Deze mensen met MS ondergingen elke jaar een MRI scan en met de software SIENA werd het hersenvolume verlies, de atrofie, berekend uit deze scans.

Verder werden de mensen met MS onderverdeeld in steekproefgroepen gebaseerd op hun genormaliseerde hersenvolume nadat dit werd gecorrigeerd voor demografische aspecten en ziektelast.

Uit het onderzoek kwam dat de kans op ziekteprogressie in de eerste 3 maanden na de eerste scan 36% lager was voor de groep met een hoog genormaliseerd hersenvolume vergeleken met de groep met een laag genormaliseerd hersenvolume.

Daarnaast zagen de onderzoekers dat de hersenatrofie die optreed tijdens de studie significant geassocieerd (P < 0.012) is met verslechtering van MS klachten en dit overduidelijk was voor mensen met en zonder nieuwe laesies en met schubs.

De atrofie die optrad is wel significant afhankelijk (P <0.0001) van het volume van laesies op de eerste scan. Er was ook een significante correlatie (P < 0.0001) tussen een lager genormaliseerd hersenvolume op de eerste scan met een hoger volume aan laesies op de eerste scan en een oudere leeftijd.

Deze uitkomsten zorgen er voor de onderzoekers verwachten dat ze een begin van de verklaring hebben gevonden waarom de anti-ontstekingsmedicijnen niet efficiënt zijn bij mensen met PPMS.

Bron: Miller DH, Lublin FD, Sormani MP, Kappos L, Yaldizli Ö, Freedman MS, Cree BAC, Weiner HL, Lubetzki C, Hartung HP, Montalban X, Uitdehaag BMJ, MacManus DG, Yousry TA, Gandini Wheeler-Kingshott CAM, Li B, Putzki N, Merschhemke M,, Häring DA, Wolinsky JS
Ann Clin Transl Neurol. 2018 Jan 30;5(3)

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29560379

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.