Infectie met de maagbacterie Helicobacter pylori lijkt bescherming te bieden tegen het risico op MS bij vrouwen in Australië. Besmetting met deze bacterie kan echter ook wijzen op een algemeen beter gestimuleerd immuunsysteem tijdens de kindertijd en een daarmee samenhangende bescherming tegen MS.

Ongeveer de helft van de wereldbevolking draagt de maagbacterie Helicobacter pylori bij zich. Het percentage mensen met H. pylori is in westerse landen echter flink gedaald, waarschijnlijk door betere hygiene en grootschalig gebruik van antibiotica. Opvallend is dat juist in deze landen het aantal mensen met multiple sclerose (MS) toeneemt. H. pylori blijkt een belangrijke rol te spelen bij verschillende ziekten, maar de relatie tussen deze bacterie en MS bleef tot nu toe onduidelijk. Een team van Australische onderzoekers bekeek daarom de associatie tussen H. pylori infectie en MS.

550 West-Australische mensen met MS deden mee aan deze studie en werden gekoppeld aan 299 controle personen, op basis van geslacht en geboortejaar. Beide groepen werden getest op aanwezigheid van specifieke antilichamen tegen H. pylori in het bloed serum. De mensen met MS werden ook getest op verschillende klinische en demografische parameters.

Vrouwen met MS blijken minder vaak geinfecteerd met H. pylori dan de vrouwen in de controle groep. Bij de mannen werd geen verschil gevonden. Vrouwen met H. pylorie hebben een lagere invaliditeitsscore in vergelijking met vrouwen zonder H. pylorie antilichamen in hun bloed. Er was geen significante relatie tussen H. pylori en het aantal terugvallen (relapses).

De resultaten zouden kunnen wijzen op een beschermende rol van H. pylori tegen de ontwikkeling van MS bij vrouwen. H. pylori infectie kan echter ook slechts een indicatie zijn voor het functioneren van het immuunsysteem, volgens de ‘hygiëne hypothese’. Deze theorie stelt dat infecties in een vroeg levensstadium essentieel zijn om het immuunsysteem te stimuleren en om allergische en autoimuunreacties later in het leven te voorkomen. Niet alleen de H. pylori infectie, maar een algemeen beter gestimuleerd immuunsysteem in de kindertijd zou dan zorgen voor bescherming tegen MS.

Waarom het effect van H. pylori op MS alleen voor vrouwen significant was, zal in toekomstig onderzoek verder worden uitgezocht.

Bron: Fabis Pedrini MJ, Seewann a, Bennett KA, Wood AJ, James I, Burton J, Marshall BJ, Carroll WM, Kermode AG.
Centre for Neuromuscular and Neurological Disorders, Western, Australian Neuroscience Research Institute, The University of Western,Australia, Sir Charles Gairdner Hospital, QEII Medical Centre,,Nedlands, Australia (e.a.).
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, online gepubliceerd op 19 januari.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25602009