Grijze stof vermindering en laesies in verbonden banen

Het ontrafelen van de relatie tussen grijze stof atrofie en laesies in verbonden witte stof banen

Onderzoekers van het VUmc MS centrum in Amsterdam onderzochten of vermindering van grijze stof in specifieke gebieden was gerelateerd aan laesies in verbonden witte stof banen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat niet zozeer de wittestof afwijkingen, maar vermindering van grijze stof (grijze stof atrofie) verantwoordelijk is voor het toenemen van beperking als gevolg van MS. Onderzoekers van het VUmc MS centrum in Amsterdam onderzochten of vermindering van grijze stof in specifieke gebieden was gerelateerd aan laesies in verbonden witte stof banen.

Hiervoor onderzochten zij 208 mensn die al langere tijd MS hebben en 60 gezonde vrijwilligers. Van alle deelnemers werd een MRI scan gemaakt en er werd gekeken of zij relapsing-remitting (RR), secundair-progressief (SP) of primair-progressief (PP) MS hadden.

Bij alle deelnemers werd vervolgens de hoeveelheid grijze stof in 82 gebieden gemeten. Vervolgens werd bepaald welke witte stof banen met deze gebieden verbonden waren en gekeken of er in deze baan witte stof laesies of microscopische schade aanwezig was.

Uit het onderzoek bleek dat atrofie van de diepe, centraal gelegen, grijze stof kernen voornamelijk was geassocieerd met laesies in de verbonden witte stof banen. Dit was het geval bij zowel RRMS als de SPMS.

Atrofie van gebieden in de hersenschors was alleen bij mensen met RRMS geassocieerd met schade in de verbonden witte stof. Hier waren het niet de witte stof laesies, maar de integriteit die voornamelijk samenhingen.

Opmerkelijk genoeg vonden de onderzoekers bij mensen met SPMS geen verband tussen atrofie van gebieden in de hersenschors en schade in verbonden witte stof. Dit wijst erop dat bij SPMS atrofie in de hersenschors door een ander ziektemechanisme wordt veroorzaakt. Helaas bleek dat de groep mensen met PPMS te klein was om uitspraken over te doen.

In het vervolgonderzoek willen de onderzoekers zich voornamelijk richten op de mensen met SPMS. Graag willen zij weten waarom bij deze mensen atrofie niet kan worden verklaard door schade in de verbonden witte stof banen.

De studie werd mede mogelijk gemaakt door Stichting MS Research.

Bron: Steenwijk MD, Daams M, Pouwels PJ, J Balk L, Tewarie PK, Geurts JJ, Barkhof F, Vrenken H., Department of Radiology and Nuclear Medicine, Neuroscience Campus Amsterdam, VU University Medical Center, The Netherlands.
Hum Brain Mapp. 2015 Jan 27. doi: 10.1002/hbm.22738. [Epub ahead of print]

Samenvatting: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25627545