Bij mensen met MS komt in het ruggenmerg ter hoogte van de nek en midden in de rug verlies van de grijze stof voor. Dit gebeurt ook als er geen witte stof afwijkingen zijn. Ook hangt het verlies van grijze stof op deze twee niveaus samen met de mate van beperking van de benen.

We wisten al dat grijze stof verlies in het ruggenmerg ter hoogte van de nek meer samen hangt met de mate van beperking dan witte stof verlies in het ruggenmerg of in de hersenen. Of dit ook het geval is bij het ruggenmerg op andere niveaus was nog niet bekend, daar keken de onderzoekers naar in deze studie.

De onderzoekers gebruiken een nieuwe methode om met MRI (PSIR imaging) beter de volumes van grijze en witte stof te meten. Aan dit onderzoek deden 142 mensen met MS tussen de 25 en 75 jaar oud mee. Zij werden vergeleken met 20 gezonde controle personen.

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat mensen met RRMS in het ruggenmerg op het niveau van de nek en midden in de rug minder volume aan grijze stof hebben in vergelijking met de gezonde controle personen met dezelfde leeftijd en geslacht.

Bij mensen met progressieve MS zijn deze verschillen nog groter. De onderzoekers zien geen verschil in het volume van de witte stof of het totale volume van het ruggenmerg tussen mensen met MS en de gezonde controle personen.

De beperking van de benen neemt toe bij kleinere volumes van grijze stof. Dit is ook, maar in mindere mate, het geval bij toename van witte stof afwijkingen en afname van het totale ruggenmerg volume. De relatie is het duidelijkst bij afname van grijze stof in het ruggenmerg ter hoogte van de nek en iets minder duidelijk bij grijze stof verlies in het midden van de rug en de hersenen. Deze relaties zijn sterker dan wat uit eerder onderzoek met andere MRI technieken naar voren kwam.

Deze resultaten zorgen voor meer begrip over hoe belangrijk grijze stof verlies van het ruggenmerg is als oorzaak van beperking bij mensen met MS. Misschien is het mogelijk om dit te gebruiken om bijvoorbeeld in studieverband het ziekte verloop te volgen.

Bron: Regina Schlaeger; Nico Papinutto; Alyssa H. Zhu et all.
University of California, San Francisco,
JAMA Neurol. 2015 Published online June 8, 2015.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed