Gevoeligheid voor warmte of kou bij MS

Voor temperatuurgevoelige mensen met MS zou bij de ontwikkeling van individuele zorgplannen gerichte informatie een belangrijke rol kunnen spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de impact van en de reactie op temperatuurgevoeligheid.

muts en sjaalDe negatieve effecten van warmte en kou op multiple sclerose zijn al ongeveer honderd jaar bekend. Toch ontbreekt het aan patiëntgericht onderzoek naar temperatuurgevoeligheid bij mensen met MS. Met behulp van een specifieke enquête zijn oorzaken, symptomen en oefeningen bij thermische belastbaarheid vanuit het perspectief van mensen met MS beoordeeld.

Het onderzoek

Het doel van deze Amerikaanse studie was om met een enquête oorzaken, klachten en weerbaarheidsoefeningen te beoordelen bij mensen met MS die gevoelig zijn voor warmte en/of kou. 757 mensen met MS vulden een online enquête in over de subjectieve beleving van temperatuurgevoeligheid. Beschrijvende statistieken en regressieanalyses zijn gemaakt om de samenhang tussen individuele verschillen en gevoeligheid voor/weerbaarheid tegen temperatuurstress te evalueren.

De resultaten

De temperatuurgevoeligheid varieerde significant bij mensen met MS, waarbij 58% van de deelnemers alleen warmtegevoelig was, 29% warmte- en kougevoelig, en 13% alleen kougevoelig. Maar alle mensen met MS:

  • ervoeren warme en koude dagen als primaire triggers;
  • rapporteerden vermoeidheid als meest voorkomende verergerende  symptoom, met invloed op lopen en concentratie;
  • gebruikten airconditioning en isolerende kleding als primaire voorzorgsmaatregel.

Bovendien voorspelden bepaalde individuele factoren (leeftijd, mate van motorische invaliditeit, ervaring met vermoeidheid) een grotere gevoeligheid voor bepaalde triggers (bijvoorbeeld warme dagen) en symptomen (bijvoorbeeld vermoeidheid).

Conclusie

Gerichte informatie over de impact van en de reactie op temperatuurgevoeligheid zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van individuele zorgplannen voor temperatuurgevoelige mensen met MS.

Bronnen

Bron: Aikaterini Christogianni et al; Mult Scler Relat Disord. 2022 Nov.

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35963205/

Zie ook: https://msweb.nl/wat-is-ms/klachten/gevoelig-voor-temperatuur/tips-voor-koude-winterdagen/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *