Mensen met MS hebben een afwijkende afvoer van bloed door de aders uit de omgeving van het centrale zenuwstelsel. In de aders bevinden zich veel vernauwingen. De oorzaak is niet bekend. De plaats van de vernauwingen is bepalend voor het klinische verloop van de ziekte.

Onderzoekers uit het Centrum voor Vaatziektes in het Italiaanse Ferrara onderzochten bij mensen met MS aders die bloed afvoeren. In een geblindeerd onderzoek verzamelden zij gegevens van 65 mensen met MS en vergeleken die met de resultaten van 235 mensen zonder MS. Een gedeelte daarvan had een andere neurologische ziekte. Zij maakten bij allen een ‘echo’ van de aders in het hoofd en daarbuiten. Met zo’n ‘echo’ kun je door toepassing van geluidsgolven de doorstroomsnelheid van bloed in aders meten. Zij concentreerden zich vooral op de aders in de nek. Daarna bekeken zij bij de mensen met een afwijkende doorstroming met een nauwkeuriger methode (venografie) het vaatstelsel en zij maten de bloeddruk in de voor het hoofd relevante aders.

Zij stelden vast dat het hebben van MS en het hebben van afwijkingen op de ‘echo’ in zeer grote mate bij elkaar hoorden. Met de venografie toonden zij bij mensen met MS de aanwezigheid aan van vernauwingen in de aders bij de belangrijkste gedeeltes van het centrale zenuwstelsel.

Zij concludeerden, dat daar sprake was van een chronisch tekort aan bloeddoorstroming. Zij konden vier verschillende patronen van verstoppingen en daaruit voortkomende bloedomleidingen vaststellen. De schubvorm van MS kon je duidelijk onderscheiden van de primair progressieve vorm.

Bron: Zamboni P, Galeotti R, Menegatti E, Malagoni AM, Tacconi G, Dall’ara S, Bartolomei I, Salvi F.-Vascular Diseases Center, University of Ferrara, Italy.
Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2008 Dec 5. [Epub ahead of print]

Samenvatting