Onderzoekers uit Amerika hebben aangetoond dat er geen lange termijn associatie is tussen vaccineren en het krijgen van MS.

Er zijn veel tegenstrijdige onderzoeken of vaccinaties de kans verhogen op het krijgen van MS of andere verworven syndromen waarbij demyelinisatie ontstaat in het centrale zenuwstelsel (afgekort ADS = acquired/verworven demyeliniserende syndromen).

Onderzoekers uit Amerika hebben in meer detail onderzocht of er een associatie bestaat tussen vaccinaties en het krijgen van MS of ADS. De onderzoekers hebben voornamelijk gekeken naar de vaccinaties tegen hepatitis B (HepB) en het humane papillomavirus (HPV).

Er is geen associatie gevonden tussen de hepatitis B vaccinatie en het ontwikkelen van MS of andere ADS binnen 1 tot 3 jaar na de vaccinatie.

De onderzoekers zagen dat HPV vaccinatie wel de kans op MS vergroot, maar dit is alleen de eerste drie maanden na de vaccinatie en het was niet statistisch significant.

De onderzoekers laten verder zien dat vaccinaties in het algemeen zijn geassocieerd met een verhoogde kans op het ontwikkelen ADS. Echter de kans is alleen verhoogd binnen 30 dagen na de vaccinatie en als de persoon jonger is dan 50 jaar. Ook de kans op het krijgen van de eerste symptomen van MS is vergroot in de eerste 30 dagen na vaccinatie, maar dit is niet statistisch significant. Na 30 dagen is er geen associatie meer tussen vaccineren en het krijgen van MS of ADS. Er is dus geen lange termijn associatie tussen vaccinatie en het krijgen MS.

Bron: Langer-Gould A, Qian L, Tartof SY, Brara SM, Jacobsen SJ, Beaber BE, Sy LS, Chao C, Hechter R, Tseng HF.
JAMA Neurol. 2014 Oct 20. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.2633. [Epub ahead of print]

Samenvatting