Ervaringen van rolstoelgebruikers met MS over de fysieke activiteiten richtlijn

Rolstoelgebruikers met MS ervaren de richtlijn opgesteld door de National Multiple Sclerosis Society* (NMSS) als zinvol. Daarnaast waren de deelnemers in het algemeen positief over de verschillende gemeten fysieke activiteiten. Oefeningen voor de bovenste en onderste ledematen werden als het meest uitdagend beoordeeld.

Het onderzoek

RolstoelgebruikerHet doel van deze studie is om de ervaring na te gaan met de National Multiple Sclerosis Society (NMSS) fysieke activiteitenrichtlijn bij rolstoelgebruikers met MS. De NMSS richtlijn focust op fysieke activiteiten/oefeningen en is afhankelijk van de EDSS score. De richtlijn, die gebruikt is in deze studie, is gebaseerd op evidentie en is aangevuld met de ervaring van experts. Voor deze studie zijn rolstoelgebruikers, met EDSS score tussen 7.0 en 8.5, bevraagd naar hun gezondheidsgedrag aan de hand van een online vragenlijst.

Deze online vragenlijst bevat demografische vragen, klinische karakteristieken en vragen omtrent de perceptie van de NMSS richtlijn. De meegenomen fysieke activiteiten in de richtlijn zijn ademhalingsoefeningen, lenigheidsoefeningen, oefeningen voor bovenste en onderste ledematen en rompstabiliteit. Daarnaast is gevraagd of er voldaan is aan de algemene aanbeveling zoals vermeld in de NMSS richtlijn.

De resultaten

In totaal hadden 260 mensen met MS interesse om deel te nemen aan deze studie waarvan 134 de studie volledig afronden en waarvan de resultaten zijn meegenomen voor verdere verwerking. Deze 134 respondenten hadden een gemiddelde leeftijd van 61 +/- 10 jaar en hadden de diagnose sinds gemiddeld 24 +/- 11 jaar. Een progressief klinisch verloop werd gezien bij 111 deelnemers (83 jaar) en 58% (78 deelnemers) gebruikten een elektrische rolstoel/scooter. De meerderheid, 66%, had een EDSS score tussen 7.0 en 7.5. Slechts 10% van de deelnemers voldeed aan de algemene aanbeveling, 32% voldeed soms en 58% voldeed niet.

Daarnaast werd gekeken naar het gebruik van de verschillende aspecten van de NMSS richtlijn. Voor ademhalingsoefeningen en oefeningen voor onderste ledematen gaf 51% aan dat ze deze niet gebruikten, voor lenigheidsoefeningen en oefeningen voor bovenste ledematen was dit 35% en voor oefeningen voor rompstabiliteit was dit 36%.

De deelnemers waren in het algemeen positief over de verschillende aspecten van de richtlijn. Oefeningen voor de bovenste en onderste lidmaten zijn moeilijk om zelfstandig uit te voeren en werden daarom als het meest uitdagend beoordeeld.

Conclusie

Rolstoelgebruikers met MS in dit onderzoek beoordeelden de NMSS richtlijn voor fysieke activiteit over het algemeen als zinvol. Deze richtlijn kan gebruikt worden om gedragsverandering bij mensen met MS te bevorderen en op dit manier de gezondheid te verbeteren.

* NMSS is de Amerikaans MS vereniging. Op deze websitepagina van de NMSS vind je diverse tips en filmpjes met betrekking tot fysieke activiteiten.

Bron: Stephanie L Silveira et al; Mult Scler J Exp Transl Clin  2022 May 25.

Samenvatting:  pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35634012/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.