Evaluatie van fysiek of online overleg voor poliklinisch neurologisch overleg

Bij een online controle moeten meer hernieuwde beoordelingen en onderzoeken plaatsvinden dan bij een fysiek overleg. Voordat een virtueel onderzoek een mogelijk alternatief kan zijn voor een fysiek consult, moet – zo volgt uit een studie – eerst een selectie van mensen voor beide consultatietypes (fysiek of online) plaatsvinden.

online of fysiek overlegDoor de COVID-19-pandemie maken medisch deskundigen meer gebruik van online consultatie. Het is echter niet duidelijk hoe online consultatie zich verhoudt met een fysieke controle (face-to-face (F2F)). In deze studie vindt een vergelijking plaats van online met fysiek neurologisch overleg.

Het onderzoek

In retroperspectief zijn online poliklinische consulten onderzocht in de neurologische klinieken in de Aberdeen Royal Infirmary. Er zijn sociaal-demografische gegevens, tijd voor overleg en tijd tot de diagnose vergeleken. Onderzocht is het verschil tussen de noodzaak van een herbeoordeling en heronderzoek bij fysiek en online overleg. Dit met behulp van een online platform (via de telefoon naar de eigen huizen van de betrokkene of een andere locatie) zonder een getrainde assistent. Gedurende 6 maanden is het relatieve risico (RR) onderzocht van de noodzaak van herbeoordeling en heronderzoek door de vermoedelijke neurologische diagnose (online en fysiek).

Het resultaat

73% van het onderzochte overleg is virtueel en vindt plaats tussen juni en oktober 2020. In de periode van juni-oktober 2019 vindt virtueel overleg bijna niet plaats (<0,1%). Er zijn 352 fysieke (juni-juli 2019) en 225 (juni-juli 2020) online overleggen onderzocht.
Vergeleken met fysiek overleg is er bij online consultatie langere tijd tot de diagnose nodig, worden de diagnoses eerder herzien en opnieuw onderzocht.
Dit laatste is waarschijnlijker in de leeftijdsgroep van ≥ 60 jaar. Mensen met hoofdpijn en vermoedelijke aanvallen hadden minder herbeoordelingen of heronderzoeken nodig na een virtuele consultatie dan mensen met multiple sclerose en neuro-inflammatoire aandoeningen, ruggenmergaandoeningen en functionele neurologische aandoeningen.

Bron: Musa Mamman Watila 1 2, Callum Duncan 1, Graham Mackay 1
BMJ Neurol Open. 2022 May 6

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35571587/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.