MS en het effect van Fampyra (fampridine-MR) op functie bovenste ledematen

Er is geen klinisch voordeel van Fampyra op (verslechterde) functie van bovenste ledematen, het zicht en vermoeidheid.

Fampyra wordt op dit moment ingezet bij de symptomatische behandeling van mensen met MS, die loopproblemen hebben. Het is onduidelijk of Fampyra ook een positief effect heeft op andere symptomen en ook is het werkingsmechanisme in dit verband onzeker.

In klinisch onderzoek is er groeiende interesse in de uitkomsten van onderzoeken naar de bovenste ledematen met name bij mensen met verslechterende of progressieve MS.

Deze kunnen dan vervolgens ingezet worden in het bepalen van de effectiviteit van een nieuw geneesmiddel bij mensen met gevorderde of progressieve MS.

In deze studie worden twee hypothesen getest:

1. Fampyra verbetert de functie, en de eventueel verslechterde functie, van de bovenste ledematen bij mensen met MS.

2. Behandeling met Fampyra is gekoppeld aan meetbare veranderingen in objectieve elektrofysiologische parameters (uitgelokte potentialen en transcraniële magnetische stimulatie (TMS) ), die de response op medicamenteuze behandeling kunnen voorspellen.

Het onderzoek

De opzet van de studie is die van een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerde studie. In de studiegroep zijn 40 mensen met enige vorm van MS opgenomen (60% vrouw, mediane leeftijd 52 jaar, mediane ziekteduur 13,5 jaar, mediane EDSS 6,0), die last hebben van een symptomatische functieverslechtering van één of beide bovenste ledematen.

Er is niet geselecteerd op duur en ernst van de ziekte. De deelnemers zijn verdeeld in twee gelijke groepen. De ene groep krijgt tweemaal per dag 10 mg Fampyra en de andere groep twee maal per dag een placebo, dat uiterlijk lijkt op Fampyra. Beide groepen zijn gedurende 8 weken behandeld.

De primaire uitkomst is het resultaat na vier weken van de Nine Hole Peg Test (9HPT).

De secundaire uitkomsten zijn: het aanhouden van het effect van de 9HPT; grijpkracht; gezichtsscherpte en contrastgevoeligheid; veranderde score van de vermoeidheid-impact-schaal; sensorische (zintuigelijke) onderscheidingscapaciteit; visuele, somatosensorisch (lichaamsgewaarwordingen) en motorisch opgewekte potentialen (MEP), motorische drempel in rust (resting motor treshold)*3 , gepaarde puls transcraniële magnetische stimulatie (ppTMS)*4; perifere zenuwgeleidingsstudies.

Er is een controle groep van gezonde vrijwilligers geïncludeerd om de klinische en elektrofysiologische standaarden te valideren.

Resultaten

Behandeling met Fampyra leidt niet tot een verandering in de functie van de bovenste ledematen. Dit is vastgesteld met de klinische primaire en secundaire uitkomsten.

Behandeling met Fampyra is ook niet gekoppeld aan enig verandering in elektrofysiologische parameters voor de functie van de bovenste ledematen. Dit geldt ook na correctie voor ernst, ziekteduur en hand dominantie.

Vier mensen met MS, allen in de placebo groep, hebben zich teruggetrokken uit de studie wegens gebrek aan werkzaamheid of bijwerkingen. Drie mensen met MS zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis tijdens de studieperiode; één met een opvlamming van de ziekte (placebo groep), één met flauwvallen (Fampyra groep) en één met een urineweginfectie (Fampyra groep). Verder zijn er geen ernstige bijwerkingen gerapporteerd.

Conclusie

Behandeling met Fampyra wordt goed verdragen, maar er is geen klinisch voordeel wat betreft de functie van de bovenste ledematen, het zicht of vermoeidheid. Er is verder geen meetbare verandering in de elektrofysiologische parameters vastgesteld.

de 9HPT evalueert de statische fijne motoriek waarbij de meer basale vaardigheden worden gevraagd als reiken, grijpen, vastpakken en willekeurig loslaten.

Motor Evoked Potential onderzoek (MEP) meet de spiersamentrekking van arm of been, die wordt uitgelokt door met TMS de motorische schors te stimuleren.

*3 Resting motor treshold (motorische drempel in rust). Bij een standaard TMS-onderzoek wordt de motorische drempel in rust bepaald. Per definitie betreft het de TMS-intensiteit, die bij de helft van de metingen (5 van 10) een MEP van minimaal 100µV opwekt.

*4 Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) is een neurofysiologische techniek.
Bij TMS stroomt een sterke elektrische stroom (tot wel 10 kA) door een spoel van koperdraad die boven het hoofd van de proefpersoon (of patiënt) wordt gehouden.
Deze stroom genereert een snel wisselend magneetveld dat gemakkelijk door de schedel van de proefpersoon gaat. Dit korte magneetveld induceert een stroom in het brein waardoor vervolgens neuronen worden geactiveerd.
Deze neuronale activatie kan gebruikt worden om functies (bijvoorbeeld geleidingssnelheid of prikkelbaarheid) te meten of om hersenactiviteit tijdelijk te verstoren. Hoewel in principe ieder hersengebied dat net onder de schedel ligt door TMS kan worden beïnvloed, zorgt alleen stimulatie van de motorische schors voor een reactie die direct zichtbaar is, in de vorm van korte spierschokjes, die kunnen worden gemeten middels een EMG. Een dergelijke spierschok heet (in het Engels) ook wel “motor-evoked potential” (MEP).

Bron: Simpson Marion, Churilov Leonid, Bardsley Belinda, Dimovitis Joanne, Heriot Elise, Carey Leeanne, Macdonell Richard,
Department of Neurology, Austin Hospital, Heidelberg, Australia; Melbourne Brain Centre, Heidelberg, Australia.
Mult Scler Relat Disord , 40, 2020 Jan 28

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32062444

Dit bericht heeft 5 reacties

 1. de fampyra heeft effect op mijn spraak zal ik een tabblet een keer vergeten kun mij de volgendedag haast niet meer verstaan.
  mijn uitspraak is voor een ander dan onverstaanbaar, je hoort dan ook vaak: “wat zeg je”?
  Neem ik dan een tabblet in is het naar een halfe dag weer goed en ben weer verstaanbaar

 2. Ik sta lijnrecht tegen over deze bewering!
  Mijn vrouw heeft ook ms en heeft een hoge EDSS score van ongeveer 9,
  Zij gebruikt nu ook Fampyra en heeft hier zeer veel baat bij, zij is nu weer in staat om zelfstandig te eten wat ze niet meer was ook kan ze weer typen ook wanneer zij zit is zij veel stabieler. In de bus valt ze niet meer uit de stoel als we een rotonde nemen.
  Ik zou graag onderzoek zien voor de groep van een EDSS score van 6 en hoger.

 3. Ik heb Primair Progressief en sinds twee maanden Fampyra, een wonder middel, ik loop veel beter, maar vooral tijdens mijn waterpolo training die ik 4 maal in de week doe.
  Het laatste half jaar ging ik hard achteruit in het water en kon met veel moeite de armen met borstcrouwel uit het water krijgen en mijn onderlichaam hing als verlamd onder mij.
  Kracht en energie waren volledig verdwenen.
  Totdat ik Fampyra kreeg, onvoorstelbaar ik bruis weer van kracht en energie tijdens de training, en aan mijn linker arm moest ik ook altijd meer aandacht en meer moeite voor doen om hem uit het water te krijgen tijdens de borstcrouwel.
  Ook bij mijn benen tijdens de waterpolo training in het water veel meer kracht en coordinatie .
  Kortom ik heb heel veel baat bij Fampyra,,

 4. Ik heb extra last van het spasme in mijn rechterbeen, met Fampyra, dus neuroloog stelt voor 1 per dag alleen ’s morgens. Gaat goed.
  Ik ben zo bang dat Fampyra schade toebrengt in de hersenen. Voor de toekomst

 5. Ik ben het zeer oneens met de conclusie van dit onderzoek ik heb al sinds 2004 ms en in 2016 ging het na verschillende schubs zo slecht met mij dat ik bijna niet meer kon lopen en zelfs praten ging mij slecht af door gebrek aan energie en kracht.
  Mijn benen voelde aan als spaghetti en ik praatte of ik een fles jenever op had Ik moest mijzelf voortbewegen in een scootmobiel tot 2016 ik mocht toen Fampyra proberen van de neuroloog ik ging April 2016 met mijn rolstoel het Z-H binnen omdat de afstand van de parkeerplaats naar het Z-H te ver was om te lopen voor mij.
  Na 3 weken Fampyra toen ik terug kwam voor de tweede looptest liep ik aan mijn man zijn arm het Z-H binnen met al die energie die ik van Fampyra krijg ben ik toen 2 x pw. Gaan trainen bij de fysiotherapeut en het ongeloofelijke is gebeurd na 14 jaar niet kunnen werken werk ik nu zelfs weer ik sta 2 hele dagen soms zelfs 3 hele dagen in de supermarkt kookdemonstraties te geven ik loop kilometers op een dag en klets de oren weer van ieders hoofd.
  Kortom ik heb mijn leven terug dankzij Fampyra het is mijn wonderpil en niet alleen van mij er zijn meer dan 2000 ms patiënten die veel meer energie hebben gekregen door Fampyra en weer veel meer kunnen.
  Fampyra doet veel meer dan alleen het lopen verbeteren.
  Grt Nanda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.